Planning en aanpak

Het vernieuwen van veel infrastructuur, terwijl deze volop wordt gebruikt, vraagt om een doordachte aanpak. Rijkswaterstaat spreidt de onderhoudsprojecten bewust uit over een aantal jaren. We plannen alle projecten in samenhang met elkaar en combineren werkzaamheden zoveel mogelijk.

De meest urgente projecten pakken we als eerste aan. De planning ligt echter niet vast. We kijken steeds welke werken op dát moment de meeste aandacht verdienen.

Niet alles kan gelijktijdig

Door het grote aantal kunnen niet alle projecten tegelijkertijd worden opgepakt. Dan zou de regio volledig op slot raken. We moeten dus keuzes maken. Bij het bepalen van de volgorde spelen verschillende factoren een rol. Al deze factoren samen zorgen voor een complexe puzzel.

De puzzelstukjes

Technische staat van weg, brug of tunnel

Sommige objecten naderen het einde van hun levensduur. Verder uitstel van werkzaamheden is vanuit veiligheidsoverwegingen niet verantwoord. Andere werkzaamheden zijn wel urgent, maar kunnen met beheersmaatregelen later worden uitgevoerd zonder dat de veiligheid in het geding komt.

Verkeershinder

Sommige projecten kunnen niet gelijktijdig worden uitgevoerd, omdat daardoor gebieden onbereikbaar worden. Uitgangspunt is dat er niet gelijktijdig op omleidingsroutes wordt gewerkt. Ook zijn er projecten, zoals de Heinenoordtunnel, die alleen in de zomermaanden kunnen worden uitgevoerd. Daarbuiten is het te druk en ondervindt het verkeer te veel hinder.

Uniformeren van de systemen van bruggen en tunnels

De tunnels en bruggen van Rijkswaterstaat worden voorzien van ‘bouwstenen’. Dit zijn gestandaardiseerde onderdelen die de bediening, besturing en bewaking beter, efficiënter en vooral betrouwbaarder maken. We passen de bouwstenen toe in een zekere volgorde, waarbij we langzamerhand toewerken naar de meer complexe bruggen en tunnels.

Onzekerheden in de planning

De planning kent een getrapte aanpak. We weten voor alle projecten dat er iets moet gebeuren, maar nog niet precies wat er per project moet gebeuren. De exacte invulling van de werkzaamheden vindt plaats in een planfase. Hierin analyseren we de inspectierapporten en voeren we aanvullende berekeningen en onderzoeken uit. Voor een deel van de projecten is de planfase al gestart, voor andere projecten volgt de planfase later. Het is voor deze laatste categorie projecten niet mogelijk nu al een exacte planning af te geven. Op de pagina Projecten (en de projectpagina's van de deelprojecten) vindt u de planning.

Zie ook