Doelen en resultaten

Rijkswaterstaat renoveert en vervangt de komende jaren een flink aantal tunnels, bruggen en viaducten in de provincie Zuid-Holland. Het is de grootste onderhoudsopgave in onze geschiedenis. Bovendien een programma met een lange adem.

Het renoveren en vervangen van de bestaande infrastructuur duurt zeker tot 2030. De totale vervangingswaarde bedraagt vele miljarden euro’s.

Vlotte en veilige doorstroming

Veel bruggen, tunnels en viaducten in Zuid-Holland stammen uit de jaren 50 en 60. Het verkeer is sindsdien enorm toegenomen. Vrachtwagens zijn een stuk zwaarder geworden. Veel bruggen, tunnels en wegen zijn daarom aan renovatie of vervanging toe.

Tijdens de werkzaamheden benutten we meteen de mogelijkheid om onze wegen, bruggen en tunnels veiliger en duurzamer te maken. Zo zorgen we voor een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer. Ook in de toekomst.

Veel bruggen, tunnels en viaducten in Zuid-Holland stammen uit de jaren 50 en 60. Het verkeer is sindsdien enorm toegenomen.

Nieuwe installaties

De elektromechanische installaties van veel bruggen in Zuid-Holland zijn sterk verouderd. Daarom wordt een groot deel hiervan vervangen. De technische installaties van veel tunnels zijn eveneens aan het einde van hun levensduur. Ook deze worden de komende jaren vervangen of aangepast.

Efficiëntere besturing

Tegelijk met het vernieuwen van de installaties van de bruggen en tunnels worden de bedienings- en besturingssystemen vervangen. Door het installeren van gestandaardiseerde onderdelen – 'bouwstenen' – wordt de besturing beter, efficiënter en vooral betrouwbaarder. Het verkeer kan hierdoor beter doorrijden en -varen.

Door het installeren van gestandaardiseerde onderdelen –'bouwstenen'– wordt de besturing beter, efficiënter en vooral betrouwbaarder

Oplossen knelpunten wegen

Door de groei van de economie wordt het drukker op de snelwegen. In Zuid-Holland pakken we knelpunten aan op de (ring)wegen bij Rotterdam, Den Haag, Leiden en de Drechtsteden. Gelijktijdig verbeteren we diverse aansluitingen op het stedelijk wegennet en renoveren we een aantal verouderde wegen.

Veiligheid voorop

Tot aan een renovatie of vervanging houden we alle bruggen, tunnels en wegen extra in de gaten. We kijken steeds naar de werkelijke staat van het object en passen onze planning hierop aan. Bij storingen of mankementen ondernemen we direct actie.

Zie ook