Provincie Zuid-Holland: regulier wegonderhoud

Provincie Zuid-Holland: regulier wegonderhoud 2018

Waarom

  • We voeren regulier onderhoud uit aan onze wegen in Zuid-Holland
  • Hierdoor zorgen we dat onze wegen aan de geldende eisen blijven voldoen
  • Zo zorgen we dat het verkeer in Zuid-Holland vlot en veilig kan doorrijden

Hoe

13 projecten, 36 wegvakken en 82 bruggen, tunnels en viaducten

Heb ik last van de werkzaamheden?

Ja, er is hinder te verwachten. Het reguliere onderhoud vindt plaats op verschillende (snel)wegen in de provincie Zuid-Holland. Voor een groot deel van de werkzaamheden is een (gedeeltelijke) afsluiting van de (snel)weg noodzakelijk. Om de overlast voor weggebruikers te beperken, vinden de afsluitingen zoveel mogelijk in het weekend plaats. Weggebruikers kunnen dan gebruikmaken van omleidingsroutes en moeten rekening houden met een extra reistijd van enkele minuten tot een half uur.

Wanneer

Gereed: eind 2019

Bekijk de volledige planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Nieuws

Meer nieuws

Onderliggende pagina's