Provincie Zuid-Holland: regulier onderhoud in 2020

Provincie Zuid-Holland: regulier onderhoud in 2020

Waarom

  • Met dit reguliere onderhoud blijft het hoofdwegennet in een goede conditie.
  • Zo zorgen we ervoor dat het verkeer vlot en veilig kan blijven rijden.

Hoe

vervangen van asfalt en diverse voegen en repareren viaducten

Heb ik last van de werkzaamheden?

Het reguliere onderhoud vindt plaats op verschillende (snel)wegen in de provincie Zuid-Holland. Voor een groot deel van de werkzaamheden is een (gedeeltelijke) afsluiting van de (snel)weg noodzakelijk. Om de overlast voor weggebruikers zo veel mogelijk te beperken, worden de werkzaamheden voornamelijk in het weekend uitgevoerd.

Tijdens de wegwerkzaamheden is er sprake van hinder. Weggebruikers moeten rekening houden met een extra reistijd van enkele minuten tot een half uur.

Wanneer

Gereed: 28 september 2020
8 - 11 mei 2020
  • Weekendafsluiting N11 Leiden richting Bodegraven, tussen de aansluiting met de A4 en Alphen aan den Rijn-Oost (N207)
  • Weekendafsluiting N11 Leiden richting Bodegraven, tussen Bodegraven (N459) en de aansluiting met de A12
15 - 18 mei 2020

Weekendafsluiting N11 Leiden richting Bodegraven, tussen Zoeterwoude-Rijndijk (Burgemeester Smeetsweg) en Alphen aan den Rijn-Oost (N207)

5 - 8 juni 2020
  • Weekendafsluiting N11 Leiden richting Bodegraven, tussen Zoeterwoude-Rijndijk (Burgemeester Smeetsweg) en Alphen aan den Rijn-Centrum (Goudse Schouw)
  • Ernstige verkeershinder A16 Rotterdam – Dordrecht in beide richtingen, doordat er minder rijstroken beschikbaar zijn.

Bekijk de volledige planning

Onderliggende pagina's