Provincie Zuid-Holland: regulier onderhoud in 2020

Provincie Zuid-Holland: regulier onderhoud in 2020

Waarom

  • Met dit reguliere onderhoud blijft het hoofdwegennet in een goede conditie.
  • Zo zorgen we ervoor dat het verkeer vlot en veilig kan blijven rijden.

Hoe

vervangen van asfalt en diverse voegen en repareren viaducten

Heb ik last van de werkzaamheden?

Het reguliere onderhoud vindt plaats op verschillende (snel)wegen in de provincie Zuid-Holland. Voor een groot deel van de werkzaamheden is een (gedeeltelijke) afsluiting van de (snel)weg noodzakelijk. Om de overlast voor weggebruikers zo veel mogelijk te beperken, worden de werkzaamheden voornamelijk in het weekend uitgevoerd.

Tijdens de wegwerkzaamheden is er sprake van hinder. Weggebruikers moeten rekening houden met een extra reistijd van enkele minuten tot een half uur.

Wanneer

Gereed: 28 september 2020
9 - 12 oktober 2020

Weekendafsluiting A15 Ridderkerk richting Gorinchem, tussen knooppunt Ridderkerk-Zuid en Alblasserdam

Bekijk de volledige planning

Nieuws

Meer nieuws

Onderliggende pagina's