A28/A1 project knooppunt Hoevelaken

onderliggende pagina's

A28/A1 project knooppunt Hoevelaken

Waarom

  • Bij knooppunt Hoevelaken (A1/A28) komt veel regionaal en doorgaand verkeer samen.
  • Hierdoor staat er vaak file.
  • Rijkswaterstaat pakt het knooppunt aan.
  • Zo vergroten we de bereikbaarheid van Midden-Nederland en verminderen we de luchtvervuiling en geluidoverlast.

Hoe

aanpakken knooppunt
wegverbreding Bunschoten – Barneveld en Nijkerk – Leusden

Heb ik last van de werkzaamheden?

De werkzaamheden starten in 2021. Er is nog geen concrete hinder bekend.

Wanneer

Gereed: 2023 - 2025
2018 Ontwerptracébesluit (OTB) en milieueffectrapport (MER) vastgesteld
2019 Tracébesluit (TB) vastgesteld
2023-2025 Gefaseerde openstelling

Bekijk de planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Documenten

Uitwerking voorkeursalternatief knooppunt Hoevelaken
Informatie over het voorkeursalternatief om knooppunt Hoevelaken te verbeteren pdf 7 MB / september 2016
Startnotitie en richtlijnen 1e fase MER (2009)
Studie naar verbetering van het huidige knooppunt Hoevelaken zip 7 MB / april 2015
Belevingswaardenonderzoek
Onderzoek onder bewoners en bedrijven naar beleving van het gebied rondom het knooppunt pdf 1 MB / april 2016

Alle documenten

Samenwerkingsprogramma VERDER

Het aanpassen van knooppunt Hoevelaken is een van de maatregelen van het samenwerkingsprogramma VERDER. Samen met overheden uit de regio werkt Rijkswaterstaat aan de mobiliteit van Midden-Nederland voor auto- en fietsverkeer en openbaar vervoer. We streven naar een betere doorstroming van het verkeer in 2020.

Gerelateerde onderwerpen

onderliggende pagina's