A28/A1: project knooppunt Hoevelaken

A28/A1: project knooppunt Hoevelaken

Waarom

  • Bij knooppunt Hoevelaken (A1/A28) komt veel regionaal en doorgaand verkeer samen.
  • Hierdoor staat er vaak file.
  • Rijkswaterstaat pakt het knooppunt aan en verbreedt de aansluitende wegen.
  • Zo verbeteren we de doorstroming en de verkeersveiligheid.
  • Bovendien vergroten we de leefbaarheid voor de omgeving en de bereikbaarheid van het midden van Nederland.

Alle doelen en resultaten

Hoe

aanpakken knooppunt
wegverbreding Bunschoten – Barneveld en Nijkerk – Leusden

Heb ik last van de werkzaamheden?

De werkzaamheden starten in 2021. Er is nog geen concrete hinder bekend.

Wanneer

Gereed: 2023 - 2025
4 oktober - 14 november 2018 Inspraakprocedure ontwerptracébesluit (OTB) en ontwerpsaneringsbesluit (OSB)
Eind 2019 Nota van Antwoord en tracébesluit en saneringsbesluit
2021 Start realisatie

Meer over de planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Inspraak

Het Ontwerptracébesluit en het Ontwerpsaneringsbesluit A28/A1 Knooppunt Hoevelaken liggen van donderdag 4 oktober tot en met woensdag 14 november 2018 ter inzage. Op de website Platform Participatie vindt u alle documenten en informatie hoe u formeel op de plannen kunt reageren.

Wij helpen u op weg

Procedure, lucht, geluid en natuur zijn vier belangrijke thema’s in het (ontwerp)tracébesluit en (ontwerp)saneringsbesluit. Over deze thema’s hebben wij korte animaties gemaakt. In enkele minuten per thema krijgt u de belangrijkste informatie die u helpt bij het lezen en begrijpen van alle documenten. Ook vindt u op deze pagina een animatie van het nieuwe wegontwerp.

Ga naar de interactieve projectwebsite en bekijk de toekomstige situatie

Documenten

Nieuws

Meer nieuws

Zie ook

Onderliggende pagina's