A28/A1: project knooppunt Hoevelaken

A28/A1: project knooppunt Hoevelaken

Waarom

  • Bij knooppunt Hoevelaken (A1/A28) komt veel regionaal en doorgaand verkeer samen.
  • Hierdoor staat er vaak file.
  • Rijkswaterstaat pakt het knooppunt aan.
  • Zo vergroten we de bereikbaarheid van Midden-Nederland en verminderen we de luchtvervuiling en geluidoverlast.

Hoe

aanpakken knooppunt
wegverbreding Bunschoten – Barneveld en Nijkerk – Leusden

Heb ik last van de werkzaamheden?

De werkzaamheden starten in 2021. Er is nog geen concrete hinder bekend.

Wanneer

Gereed: 2023 - 2025
2018 Ontwerptracébesluit (OTB) en milieueffectrapport (MER) vastgesteld
2019 Tracébesluit (TB) vastgesteld
2021 Start realisatie

Meer over de planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Documenten

Samenwerkingsprogramma VERDER

Het aanpassen van knooppunt Hoevelaken is een van de maatregelen van het samenwerkingsprogramma VERDER. Samen met overheden uit de regio werkt Rijkswaterstaat aan de mobiliteit van Midden-Nederland voor auto- en fietsverkeer en openbaar vervoer. We streven naar een betere doorstroming van het verkeer in 2020.

Nieuws

Meer nieuws

Zie ook

Onderliggende pagina's