Onderhoud wegen Oost-Nederland

onderliggende pagina's

Onderhoud wegen Oost-Nederland

  • We voeren onderhoud uit aan de bestaande infrastructuur in Oost-Nederland.
  • Hierdoor zorgen we dat onze wegen aan de geldende eisen blijven voldoen.
  • Zo zorgen we voor een vlotte en veilige doorstroming, beperken we files en vergroten we bereikbaarheid.

Hoe

vervanging asfalt, onderhoud aan viaducten, bruggen en verzorgingsplaatsen, herstelwerkzaamheden van geleiderails en opnieuw aanbrengen van voegen

Heb ik last van de werkzaamheden?

De onderhoudswerkzaamheden in Oost-Nederland kunnen leiden tot (tijdelijke) verkeers- en geluidshinder. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, stemmen we verschillende werkzaamheden op elkaar af en werken we waar mogelijk op rustige tijdstippen, zoals in de zomervakantie of in de nachtelijke uren. We bieden ook reisalternatieven en de meest actuele verkeersinformatie aan, zodat u als weggebruiker goed voorbereid op weg kunt.

Meer over hinder en maatregelen

Wanneer

Gereed: eind 2019
27 juli - 6 augustus 2018 Afsluiting A12/A50 tussen knooppunten Waterberg en Grijsoord richting Utrecht

Bekijk de volledige planning

Deze planning is onder voorbehoud.

onderliggende pagina's