Planning en aanpak

We zorgen ervoor dat de wegen in Noord-Brabant en Limburg in uitstekende staat blijven. Hiervoor plannen we in 2020 verschillende data. Op deze pagina vindt u het volledige overzicht van alle data en locaties waar we wegonderhoud uitvoeren.

Gereed: 2020
6 - 9 maart 2020 A16 knooppunt Galder-Belgische grens
20 - 22 maart 2020 A2 Nederweert-Kelpen Oler
20 - 23 maart 2020 A16 knooppunt Zonzeel-knooppunt Princeville
27 - 30 maart en 3 - 6 april 2020
  • A16 knooppunt Princeville- knooppunt Galder
  • A50 knooppunt Paalgraven-knooppunt Bankhoef
17 - 20 april 2020 A59 knooppunt Empel-knooppunt Hooipolder
24 - 27 april 2020 A59 Waalwijk-knooppunt Hooipolder
20 - 23 maart en 1 - 4 mei 2020 A2 knooppunt Leenderheide-Nederweert
15 - 17 mei 2020 A73 Knooppunt Rijkevoort
5 - 7 juni 2020 A50 knooppunt Paalgraven-Zeeland
5 - 8 juni, 12 - 15 juni en 19 - 22 juni 2020 A67 Knooppunt Leenderheide-Helden
15 - 18 mei en 26 - 29 juni 2020 A59 knooppunt Paalgraven-Heesch
3 - 6 juli 2020 A59 Waalwijk-knooppunt Empel
2 - 5 oktober 2020 A2 knooppunt Deil-knooppunt Empel

Deze planning is onder voorbehoud. 

Aanpak regulier onderhoud Noord-Brabant en Limburg

Omdat we niet in één weekend een hele rijksweg opnieuw kunnen asfalteren (5 km per weekend is haalbaar), hebben we vaak meerdere weekenden per weg nodig. Regulier onderhoud bestaat uit werkzaamheden die nodig zijn om het wegennet in goede conditie te houden, zoals opnieuw asfalteren (soms alleen de bovenste laag asfalt, maar soms ook de onderlaag) en het aanbrengen van markeringen. Ook onderhoud aan bruggen en viaducten en het vernieuwen en onderhoud van bewegwijzering en vangrails vallen onder het reguliere onderhoud.

Hoe komt een weekendafsluiting tot stand?

Onderstaande video laat zien wat er allemaal komt kijken bij het tot stand komen van een weekendafsluiting.

(Een animatie. Een auto rijdt over een weg.) VOICE-OVER: Een wegafsluiting kan vervelend zijn. Daarom proberen we de werkzaamheden zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen. Hiervoor werkt Rijkswaterstaat nauw samen met allerlei partijen. Want er komt meer kijken bij een wegafsluiting dan je denkt. De voorbereiding start vaak ruim een halfjaar van tevoren. We overleggen met alle betrokken gemeentes, de provincie en bedrijventerreinen in de buurt. We spreken ondernemersverenigingen en logistieke bedrijven. En we betrekken hulpdiensten. We kijken naar de beste uitvoeringsmethode en zoeken naar een manier die de minste hinder geeft voor weggebruikers en alle andere betrokkenen. Dat testen we soms op een klein stuk weg met een proefvak. (Bij een stuk weg staat: Proefvak.) Met alle betrokkenen bepalen we de beste periode voor de werkzaamheden. Zijn er misschien evenementen? Wanneer is het vakantie? En zijn er andere werkzaamheden in de buurt, op de weg of aan het spoor? Ook zoeken we naar de beste omleidingsroutes zodat hulpdiensten en het openbaar vervoer zo snel mogelijk op hun bestemming zijn. En samen met omliggende bedrijven kijken we hoe we de overlast voor goederenvervoer tot een minimum kunnen beperken. (Op een weg remmen twee vrachtwagens af.) Zo komen we met al onze partners tot de beste oplossing om de hinder zo beperkt mogelijk te houden. Informatie over de wegafsluiting communiceren we bovendien naar de verschillende weggebruikers. (Een geel bord met: Bedankt voor uw begrip.) Achter het gele bord schuilt dus een wereld aan werkzaamheden die ervoor zorgen dat iedereen zo veilig en snel mogelijk zijn weg weer kan vervolgen. (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rijkswaterstaat.nl/wegen. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2017.) RUSTIGE MUZIEK DIE WEGEBT

Planning onder voorbehoud

Er zijn in 2020 14 onderhoudsprojecten, waarvoor in totaal 20 weekendafsluitingen nodig zijn. Dit kan echter nog wijzigen. Als de manier van uitvoeren verandert (bijvoorbeeld door een efficiëntere uitvoeringsvorm), kan ook het aantal afsluitingen veranderen. Bij slecht weer kunnen de werkzaamheden mogelijk geen doorgang vinden en worden ze opnieuw ingepland.