A58: groot onderhoud

A58: groot onderhoud

Waarom

  • Rijkswaterstaat voert in het voorjaar van 2022 onderhoud uit aan de A58 in Zeeland.
  • Het onderhoud bestaat onder andere uit asfalteringswerkzaamheden en onderhouds- en herstelwerkzaamheden aan de voegovergangen en vangrails.
  • Door onze wegen te onderhouden, zorgen we voor een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer, ook in de toekomst.

Hoe

asfaltering van het wegdek en onderhouds- en herstelwerkzaamheden aan voegovergangen en vangrails

Heb ik last van de werkzaamheden?

Onderhoudswerkzaamheden kunnen leiden tot (tijdelijke) verkeershinder. Om de hinder te beperken, stemmen we verschillende werkzaamheden van Rijkswaterstaat en werkzaamheden van andere wegbeheerders zoveel mogelijk op elkaar af en werken we waar mogelijk op rustige tijdstippen, zoals in de nachtelijke uren. De A58 is dit jaar enkele weekenden en nachten afgesloten. Houd tijdens de werkzaamheden rekening met extra reistijd en ga voorbereid op weg.

Rijkswaterstaat voert daarnaast ook werkzaamheden uit die niet leiden tot wegafsluitingen. Er kan dan wel een rijstrook afgesloten zijn of een snelheidsbeperking gelden. Deze werkzaamheden zijn niet opgenomen op deze webpagina.

Meer over de hinder en maatregelen

Hinder op uw route?

Zoek op route of wegnummer

Wanneer

Klaar: 2022

Bekijk de hele planning

Deze planning kan nog veranderen.

Nieuws

Zie ook