Planning en aanpak

De N57 en de N59 op Schouwen-Duiveland zijn niet veilig genoeg. Om de verkeerssituatie voor fietsers en automobilisten te verbeteren, leggen we 5 nieuwe rotondes aan. Bekijk op deze pagina de planning van dit project.

Gereed: eind 2022
Zomer 2020

Voorbereidende werkzaamheden voor 2 rotondes bij de aansluiting van de Kraaijensteinweg en de Daleboutsweg aan de N57 (detectie van explosieven en archeologisch onderzoek).

Oktober - november 2020

Voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van rotondes, fietstunnels en een nieuw wegvak bij Serooskerke (verleggen van kabels en leidingen, detectie van explosieven, archeologisch onderzoek en voorbelasting).

November 2020

Aanleg tijdelijke rotonde bij Serooskerke

November 2020 - eind januari 2021

Voorbereidende werkzaamheden voor 2 rotondes bij de aansluiting van de Kraaijensteinweg en de Daleboutsweg aan de N57 (verleggen van kabels en leidingen).

Februari - april 2021

Realisatie van 2 rotondes bij de aansluiting van de Kraaijensteinweg en de Daleboutsweg aan de N57.

Februari - september 2021

Realisatie van 2 rotondes, 2 fietstunnels en een nieuw wegvlak bij Serooskerke.

Augustus - oktober 2021

Detectie van explosieven bij de aansluiting van de Zwaardweg aan de N59.

Maart - april 2022

Realisatie rotonde op de aansluiting van de Zwaardweg aan de N59.

Deze planning is onder voorbehoud.

Aanpak aanleg rotondes N57 en N59

We onderzoeken eerst de bodem. We onderzoeken of er niet gesprongen conventionele explosieven in de grond liggen. Daarnaast voeren we archeologisch onderzoek uit. Ook verleggen we kabels en leidingen en voorbelasten we de grond. Zo zorgen we ervoor dat de grond gereed is om op te bouwen.

Vervolgens leggen we de rotondes aan. Dit doen we zoveel mogelijk buiten het verkeer om. Om de nieuwe rotondes aan te sluiten op de wegen, sluiten we de N57 en N59 afzonderlijk van elkaar voor een weekend af.