Planning en aanpak

Planning en aanpak

De N57 en de N59 op Schouwen-Duiveland zijn niet veilig genoeg. Om de verkeerssituatie voor fietsers en automobilisten te verbeteren, leggen we nieuwe rotondes aan.

Bekijk op deze pagina de planning van dit project. Op 2 locaties zijn de werkzaamheden inmiddels uitgevoerd: bij Burgh-Haamstede en de Zwaardweg. De planning van de aanleg van de rotondes bij Serooskerke is op dit moment nog niet bekend.

Wanneer

Klaar: nog niet bekend
-

De planning van de aanleg van de rotondes bij Serooskerke is op dit moment nog niet bekend.

Aanpak aanleg rotondes N57 en N59

We onderzoeken eerst de bodem. We gaan na of er niet-gesprongen standaard explosieven in de grond liggen. Daarnaast voeren we archeologisch onderzoek uit. Ook verleggen we kabels en leidingen en voorbelasten we de grond. Zo zorgen we ervoor dat de grond klaar is om op te bouwen.

Vervolgens leggen we de rotondes aan. Dit doen we zoveel mogelijk buiten het verkeer om. Om de nieuwe rotondes aan te sluiten op de wegen, sluiten we de N57 of N59 een weekend af.