N57 en N59: aanleg 5 rotondes en nieuw wegdeel op Schouwen-Duiveland

N57 en N59: aanleg 5 rotondes en nieuw wegdeel op Schouwen-Duiveland

Waarom

  • Op een aantal locaties op Schouwen-Duiveland is sprake van onveilige, ongeregelde kruisingen voor fietsen en auto’s.
  • Dit leidt tot onveilige situaties voor kruisend fiets- en autoverkeer.
  • Daarom leggen we rotondes en fietstunnels aan.
  • Hierdoor verbetert de verkeersveiligheid.

Alle doelen en resultaten

Hoe

aanleg van 5 nieuwe rotondes in de N57 en de N59

Heb ik last van de werkzaamheden?

Hinder tijdens de aanleg van de rotondes is niet te voorkomen. Tijdens de werkzaamheden krijgt u te maken met wegafzettingen, rijbaanversmallingen of extra reistijd. De carpoolplaats bij Serooskerke blijft tijdens de werkzaamheden bereikbaar.

Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, stemmen we verschillende werkzaamheden op elkaar af en werken we waar mogelijk op rustige tijdstippen. We informeren de weggebruiker over geplande werkzaamheden en omleidingsroutes.

Wanneer

Gereed: eind 2022
Oktober - november 2020

Voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van rotondes, fietstunnels en een nieuw wegvak bij Serooskerke (verleggen van kabels en leidingen, detectie van explosieven).

September 2020 - eind januari 2021

Voorbereidende werkzaamheden voor 2 rotondes bij de aansluiting van de Kraaijensteinweg en de Daleboutsweg aan de N57 (verleggen van kabels en leidingen, voorbelasting).

Februari - april 2021

Realisatie van 2 rotondes bij de aansluiting van de Kraaijensteinweg en de Daleboutsweg aan de N57.

Bekijk de volledige planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Onderliggende pagina's