04 Veelgestelde vragen

Onderliggende pagina's

Veelgestelde vragen

Wat is de planning van de werkzaamheden?

Vanaf 24 april 2018 wordt het verkeer over een deel van de nieuwe N35 geleid om ruimte te maken voor de reconstructie van de huidige N35. Dit oude stuk weg krijgt nieuw asfalt. De reconstructie geeft voor de direct aanwonenden enige bouwhinder. Behalve het asfalteren wordt ook gewerkt aan de middenberm en aan de geluidschermen ten noorden van de weg. De bouw van de fietsbrug bij de Oldeneelallee (Zalnébrug) zal tot medio 2018 duren.

Wanneer heeft het verkeer hinder van de werkzaamheden?

Vanaf 7 november 2017 is een tijdelijke verkeerssituatie van kracht tot het moment van openstelling van de gehele weg. Die zorgt voor een betere doorstroming van het doorgaand verkeer tijdens de werkzaamheden aan de bestaande weg. In de nacht van 23 op 24 april 2018 is het verkeer omgezet van de bestaande N35 naar het nieuwe wegdeel. Beide rijrichtingen gaan nu over 2 km van het nieuwe wegdeel. Het verkeer gaat tijdelijk met een slingerbeweging om de laatste nog te slopen woning heen. Er geldt een snelheidsbeperking.

Hoe kan ik de aannemer bereiken als ik een vraag of een klacht heb?

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Loop dan binnen bij het team van aannemer Heijmans op bedrijventerrein De Marslanden, Nipkowstraat 9 te Zwolle, maandag tot en met vrijdag 07.00 –  17.00 uur. Of bel omgevingsmanager Jan Jelsma: 06-1370 3896.

Hoeveel bomen en struiken zijn gekapt?

Ongeveer 450 bomen en 1,6 ha bosvakken zijn gekapt.

Komt er nieuwe aanplant voor terug?

Voor alle bomen en bosvakken die verdwijnen komt nieuwe aanplant terug. Op basis van het concept inrichtingsplan is nieuwe aanplant van ongeveer 250 bomen en 1,3 ha bosvakken gepland. We proberen deze aantallen nog te verhogen zodat alle groencompensatie binnen het projectgebied valt. Als dit niet helemaal lukt, dan wordt een deel van de compensatie elders aangeplant.

Wat is een ‘hop-over'?

Een ‘hop-over’ is een vliegoversteek voor vleermuizen. Vleermuizen op zoek naar voedsel oriënteren zich in het landschap op boomkronen en –toppen. De bomenkap van vorig jaar zorgde voor een verstoring daarvan. Door op een aantal locaties nieuwe bomen zo dicht mogelijk langs de nieuwe rijbanen te planten, creëerde Rijkswaterstaat een vliegoversteek, ook wel een 'hop-over' genoemd. Zo kunnen de vleermuizen op vier plaatsen de nieuwe weg oversteken. Voor de belangrijkste vliegroute van de vleermuizen is besloten tot een extra maatregel: de plaatsing van een (aluminium) vleermuisportaal over de weg. Een vleermuisportaal lijkt op de constructie waaraan bewegwijzeringsborden hangen. Op het portaal worden platen aangebracht, die zorgen voor een goede geleiding van de vleermuizen bij het oversteken.

Waar komen geluidschermen en hoe zien ze eruit?

Bij het dorp Wijthmen komen 2 lange geluidschermen. Bij een aantal huizen en kleine groepjes huizen verderop richting Raalte worden korte schermen geplaatst. In het landschapsplan staat een kaart waarop de locaties en afmetingen van de schermen goed te zien zijn. Het scherm ter hoogte van de Koelmansstraat is via een wijziging op het Tracébesluit aangepast. Het wordt 4 m hoog (was 3 m) en 132 m lang (was 70 m).

Wat is een tracébesluit?

In een tracébesluit (TB) geeft de minister aan welke aanpassingen er in de omgeving nodig zijn voor een project. In het besluit staan ook de maatregelen die eventuele nadelige effecten voor de omgeving compenseren of verzachten.