04 Veelgestelde vragen

onderliggende pagina's

Veelgestelde vragen

Wat is de planning van de werkzaamheden?

De werkzaamheden in het vrije veld aan het nieuwe tracé van de N35 en de bouw van het viaduct met de toe- en afritten lopen door, zodat dit gedeelte in het najaar klaar is voor de tijdelijke verkeerssituatie ‘kettingkast’. De intussen gestarte werkzaamheden voor de nieuwe rijbaan ten zuiden van de bestaande N35, tussen de Oldeneelallee en Wijthmen/Soeslo, worden ook vervolgd. In dit gedeelte moeten naast de sloop-, grond- en asfaltwerkzaamheden ook nog diverse kabels en leidingen worden verlegd. De bouw van de fietsbrug bij de Oldeneelallee (Zalnébrug) zal tot medio 2018 duren. In december 2017 wordt gestart met de geluidschermen.

Wanneer heeft het verkeer hinder van de werkzaamheden?

Bij de Koelmansstraat zit tijdelijk een slinger in de weg. Verder is er er vanaf 7 november 2017 een nieuwe, tijdelijke verkeerssituatie van kracht tot het moment van openstelling van de gehele weg. Die zorgt voor een betere doorstroming van het doorgaand verkeer tijdens de werkzaamheden aan de bestaande weg.

Hoe kan ik de aannemer bereiken als ik een vraag of een klacht heb?

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Loop dan binnen bij het team van aannemer Heijmans op bedrijventerrein De Marslanden, Nipkowstraat 9 te Zwolle, maandag tot en met vrijdag 07.00 –  17.00 uur. Of bel omgevingsmanager Jan Jelsma: 06-1370 3896.

Hoeveel bomen en struiken zijn gekapt?

Ongeveer 450 bomen en 1,6 ha bosvakken zijn gekapt.

Komt er nieuwe aanplant voor terug?

Voor alle bomen en bosvakken die verdwijnen komt nieuwe aanplant terug. Op basis van het concept inrichtingsplan is nieuwe aanplant van ongeveer 250 bomen en 1,3 ha bosvakken gepland. We proberen deze aantallen nog te verhogen zodat alle groencompensatie binnen het projectgebied valt. Als dit niet helemaal lukt, dan wordt een deel van de compensatie elders aangeplant.

Waarom zijn de sloopwerkzaamheden aan de Heinoseweg 8 gestopt?

De sloopwerkzaamheden aan de Heinoseweg 8 zijn eind september 2017 gestopt vanwege de aanwezigheid van vleermuizen. Uit onderzoek bleek dat er een winterverblijf van de gewone dwergvleermuis zit. Dit is een beschermde diersoort. Vervolg van sloop is gepland vanaf medio april 2018.

Waar komen geluidschermen en hoe zien ze eruit?

Bij het dorp Wijthmen komen 2 lange geluidschermen. Bij een aantal huizen en kleine groepjes huizen verderop richting Raalte worden korte schermen geplaatst. In het landschapsplan staat een kaart (PDF, 936,79 kB) waarop de locaties en afmetingen van de schermen goed te zien zijn. Het scherm ter hoogte van de Koelmansstraat is via een wijziging op het Tracébesluit aangepast. Het wordt 4 m hoog (was 3 m) en 132 m lang (was 70 m).

Wat is een tracébesluit?

In een tracébesluit (TB) geeft de minister aan welke aanpassingen er in de omgeving nodig zijn voor een project. In het besluit staan ook de maatregelen die eventuele nadelige effecten voor de omgeving compenseren of verzachten.