04 Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

  1. Het verkeer heeft nauwelijks nog hinder van de werkzaamheden. De weg en fietsbrug zijn klaar; de aanplant van nieuw groen in het najaar kan voor zeer beperkte hinder zorgen.

  2. Heeft u vragen over de werkzaamheden? Loop dan binnen bij het team van aannemer Heijmans op bedrijventerrein De Marslanden, Nipkowstraat 9 te Zwolle, maandag tot en met vrijdag 07.00 –  17.00 uur. Of bel omgevingsmanager Jan Jelsma: 06-1370 3896.

  3. Voor de N35 zijn 390 bomen en 1,5 ha bosvakken gekapt.

  4. Voor alle bomen en bosvakken die zijn gekapt, komt binnen het projectgebied nieuwe aanplant terug. De 390 nieuwe bomen worden langs het hele tracé geplaatst, afwisselend in rijen, in groepjes of losstaand. Ook komen er 13 bosvakken met jonge boomsprieten.

  5. Een ‘hop-over’ is een vliegoversteek voor vleermuizen. Vleermuizen op zoek naar voedsel oriënteren zich in het landschap op boomkronen en –toppen. De bomenkap van vorig jaar zorgde voor een verstoring daarvan. Door op een aantal locaties nieuwe bomen zo dicht mogelijk langs de nieuwe rijbanen te planten, creëerde Rijkswaterstaat een vliegoversteek, ook wel een 'hop-over' genoemd. Zo kunnen de vleermuizen op vier plaatsen de nieuwe weg oversteken. Voor de belangrijkste vliegroute van de vleermuizen is besloten tot een extra maatregel: de plaatsing van een (aluminium) vleermuisportaal over de weg. Een vleermuisportaal lijkt op de constructie waaraan bewegwijzeringsborden hangen. Op het portaal worden platen aangebracht, die zorgen voor een goede geleiding van de vleermuizen bij het oversteken.