02 Planning

We zorgen ervoor dat verkeer sneller kan doorrijden, door de weg te verbreden, deels te verleggen en een viaduct aan te leggen. De werkzaamheden zijn gereed in 2018.

Gereed: eind 2018
Najaar 2013 Opstellen ontwerptracébesluit en milieueffectrapport voor de gekozen variant
Begin 2014 Ontwerptracébesluit en milieueffectrapport zijn in te zien, mogelijkheid om te reageren
Juni 2015 Tracébesluit
2014 - 2015 Opstellen contract voor de uitvoering
Medio 2015 Tracébesluit is in te zien, beroep (onder voorwaarden) mogelijk bij Raad van State
2016 Aanbesteding en gunning contract
2014 - 2017 Grondverwerving, inclusief onteigening
Juli 2017 Weekendafsluiting
7 november 2017 Instelling tijdelijke verkeerssituatie tot openstelling
2017 - 2018 Uitvoering werkzaamheden
Medio 2018 Openstelling nieuwe N35
Oktober - december 2018 Planten nieuwe bomen en bosvakken
Eind 2018 Afronding project

Schadevergoeding

Hebben de werkzaamheden aan of rond de weg nadelige gevolgen voor u als omwonende of bedrijf en wordt deze schade niet vergoed? Dan kunt u een beroep doen op de Regeling nadeelcompensatie. De minister van Infrastructuur en Milieu (nu Infrastructuur en Waterstaat) heeft deze regeling in het leven geroepen om in bepaalde gevallen het nadeel van de werkzaamheden te vergoeden.