05 Hinder en maatregelen

onderliggende pagina's

Hinder en maatregelen

Begin 2017 is aannemer Heijmans gestart met de eerste werkzaamheden. Het merendeel van deze werkzaamheden vond plaats in het zogenaamde ‘vrije veld’, tussen Wijthmen en Soeslo.

Tijdens het weekend van 21 tot 24 juli 2017 was de N35 tussen de Oldeneelallee en de Hagenweg afgesloten in verband met werkzaamheden aan de kruisende watergangen (Herfterwetering en Marswetering), kruispunt Koelmansstraat en de fietsbrug bij de Oldeneelallee in Zwolle.

Na het afsluitingsweekend zijn de verkeersmaatregelen bij de Oldeneelallee een paar weken langer blijven staan. Dit was nodig om vanaf een werkeiland in de middenberm veilig te kunnen werken aan de fietsbrug. De N35 verloopt daar nu weer zoals voorheen van 2 naar 1 rijstrook.

Bij de Koelmansstraat zit tijdelijk een slinger in de weg. Verder is er vanaf 7 november 2017 een tijdelijke verkeerssituatie van kracht tot het moment van openstelling van de gehele weg.

Fietshinder

De fietsoversteek van de N35 (Heinoseweg) bij de kruising met de Oldeneelallee/Zalnéweg is afgesloten. Dit blijft zo totdat de nieuwe fietsbrug gereed is. Dat is vermoedelijk halverwege 2018. Fietsers worden omgeleid via het spoorviaduct Ceintuurbaan of via de fietstunnel Oudeweg.

Verkeerssituatie vanaf najaar 2017

In de nacht van 6 op 7 november 2017 is een nieuwe, tijdelijke verkeerssituatie ingesteld. Verkeer van Zwolle naar Heino/Raalte volgt nu het nieuwe tracé van de N35 in het ‘vrije veld’. Verkeer van Heino/Raalte naar Zwolle volgt de huidige N35. Weggebruikers die vanuit Zwolle komen en naar Wijthmen willen, volgen de nieuwe N35 door het ‘vrije veld’ en komen uiteindelijk via een boog op het huidige tracé terecht, waar ze een stukje terug moeten rijden om vervolgens de afslag naar Wijthmen/Dalfsen te nemen. Groot voordeel van dit zogenaamde ‘kettingkastprincipe’ is dat het zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer tijdens de werkzaamheden.

Vragen?

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Loop dan binnen bij het team van aannemer Heijmans op bedrijventerrein De Marslanden, Nipkowstraat 9 te Zwolle, maandag tot en met vrijdag 07.00 – 17.00 uur. Of bel omgevingsmanager Jan Jelsma: 06-1370 3896.