01 Doelen en resultaten

Onderliggende pagina's

Doelen en resultaten

Tussen Zwolle en Wijthmen ontstaan in de ochtend- en avondspits lange files op de N35. We verbreden de weg, verleggen een deel en leggen een viaduct met op- en afritten aan om het verkeer meer ruimte te geven.

Niet meer door Wijthmen

De aansluiting met het viaduct past niet op de locatie van de bestaande kruising. Daarom is het nodig dat de N35 wordt verlegd. We leggen een nieuw tracé aan ten zuiden van het huidige traject. Ter hoogte van de Koelmansstraat sluit de nieuwe N35 dan weer aan op de bestaande N35. 

Het verleggen van de Kroesenallee maakt geen deel uit van dit project, maar van het Dorpsplan Wijthmen, opgesteld door de gemeente. Rijkswaterstaat houdt met de locatie van de aansluiting wel rekening met een verlegde Kroesenallee.

De maatregelen

In hoofdlijnen wijzigt het tracé op de volgende punten: 

 • Tussen de Oldeneelallee en de Koelmansstraat verbreden we de N35. In beide richtingen komen 2 rijstroken. 
 • Van Zwolle tot Wijthmen gaat het om een verbreding van het huidige tracé. Ter hoogte van Wijthmen leggen we een nieuw tracé aan dat bij de Koelmansstraat weer aansluit op de bestaande weg richting Heino.
 • Bij Wijthmen komt een ongelijkvloerse aansluiting met op- en afritten. 
 • We verlengen de fietstunnel ter hoogte van de Oudeweg. 
 • Automobilisten kunnen de N35 straks alleen nog op en af bij de kruispunten met de Oldeneelallee, de Koelmansstraat en bij de nieuwe ongelijkvloerse aansluiting. 
 • Er komt een fietsbrug over de N35 bij het kruispunt met de Oldeneelallee/Zalnéweg.

Hierbij nemen we de volgende aanvullende maatregelen:

 • Het nieuwe tracé krijgt grotendeels geluidsarm asfalt. 
 • Op 8 plekken zijn geluidschermen gepland.
 • Voor de bomen die we kappen komt nieuwe aanplant, grotendeels binnen het projectgebied.
 • Er komen 3 nieuwe onderdoorgangen voor dassen. 
 • Er komen 4 vliegoversteken voor vleermuizen, zogenaamde ‘hop-overs’.
 • De maximumsnelheid op het tracé wordt verhoogd naar 100 km/h.