01 Doelen en resultaten

Doelen en resultaten

Tussen Zwolle en Wijthmen ontstonden in de ochtend- en avondspits lange files op de N35. We hebben de weg verbreed en deels verlegd en hebben een viaduct met op- en afritten aangelegd om het verkeer meer ruimte te geven.

Niet meer door Wijthmen

De aansluiting met het viaduct paste niet op de locatie van de oude kruising. Daarom was het nodig om de N35 te verleggen. Er ligt een nieuw tracé ten zuiden van het oude traject. Ter hoogte van de Koelmansstraat sluit de nieuwe N35 weer aan op de bestaande N35. 

Het verleggen van de Kroesenallee maakt geen deel uit van dit project, maar van het Dorpsplan Wijthmen, opgesteld door de gemeente. Rijkswaterstaat heeft met de locatie van de aansluiting wel rekening gehouden met een verlegde Kroesenallee.

De maatregelen

In hoofdlijnen wijzigt het tracé op de volgende punten: 

 • Tussen de Oldeneelallee en de Koelmansstraat hebben we de N35 verbreed. In beide richtingen liggen nu 2 rijstroken. 
 • Van Zwolle tot Wijthmen gaat het om een verbreding van het huidige tracé. Ter hoogte van Wijthmen ligt een nieuw tracé dat bij de Koelmansstraat weer aansluit op de bestaande weg richting Heino.
 • Bij Wijthmen is een ongelijkvloerse aansluiting met op- en afritten gekomen.
 • De fietstunnel ter hoogte van de Oudeweg is verlengd.
 • Automobilisten kunnen de N35 nu alleen nog op en af bij de kruispunten met de Oldeneelallee, de Koelmansstraat en bij de nieuwe ongelijkvloerse aansluiting. 
 • Er is een fietsbrug over de N35 bij het kruispunt met de Oldeneelallee/Zalnéweg.

Hierbij nemen we de volgende aanvullende maatregelen:

 • Het nieuwe tracé heeft grotendeels geluidsarm asfalt gekregen. 
 • Op 7 plekken zijn geluidschermen gebouwd.
 • Voor de gekapte bomen en bospercelen komt binnen het projectgebied nieuwe aanplant terug.
 • Er zijn 3 nieuwe onderdoorgangen voor dassen. 
 • Er zijn 4 vliegoversteken voor vleermuizen, zogenaamde ‘hop-overs’.
 • De maximumsnelheid op het tracé is verhoogd naar 100 km/h.