N35: Nijverdal - Wierden

N35: Nijverdal - Wierden

Waarom

  • De N35 verbindt 2 belangrijke economische regio’s in Overijssel.
  • Dagelijks rijden er zo’n 20.000 auto’s op deze weg tussen Nijverdal en Wierden.
  • De drukte neemt toe en hierdoor ontstaan files en onveilige situaties.

Alle doelen en resultaten

Hoe

2x2
rijstroken
autoweg met maximumsnelheid 100 km/h

Uitspraak Raad van State

De Raad van State heeft op 30 december 2020 geoordeeld dat het Tracébesluit N35 Nijverdal-Wierden niet in stand kan blijven. De exacte consequenties van de uitspraak en de vervolgaanpak worden de komende periode nader uitgewerkt. De informatie op deze pagina zal bijgewerkt worden zodra meer bekend is.

Overzichtskaart N35 Nijverdal - Wierden

Documenten

Nieuwsbrieven

Sinds eind 2016 verschijnt enkele keren per jaar een digitale nieuwsbrief over het project. De meest recente berichten uit deze digitale nieuwsbrieven zijn te vinden onder Nieuws

Pdf's van de laatste drie gedrukte nieuwsbrieven – de voorloper van de digitale versie – vindt u in de IenW Publicatiedatabank: april 2016, oktober 2015, maart 2015.

Nieuws

Meer nieuws