N35: Nijverdal - Wierden

onderliggende pagina's

N35: Nijverdal - Wierden

Waarom

  • De N35 verbindt 2 belangrijke economische regio’s in Overijssel.
  • Dagelijks rijden er zo’n 20.000 auto’s op deze weg tussen Nijverdal en Wierden.
  • De drukte neemt toe en hierdoor ontstaan files en onveilige situaties.

Alle doelen en resultaten

Hoe

2x2
rijstroken
autoweg met maximumsnelheid 100 km/h

Heb ik last van de werkzaamheden?

Nee, er is nog geen bouwhinder. De uitvoering start naar verwachting in 2020.

Wanneer

Gereed: 2022
Begin 2018 OTB en MER voor het gekozen tracé: mogelijkheid voor zienswijzen
Begin 2019 Tracébesluit (TB): beroep door belanghebbenden mogelijk bij Raad van State
2020 Gunning realisatiecontract

Meer over de planning

Documenten

Nota van Antwoord Voornemen
Reactie op zienswijzen op het voornemen tot het opstellen van een MER pdf 150 kB / april 2016
Kennisgeving voornemen N35 Nijverdal - Wierden
Voornemen om een milieueffectrapport op te stellen pdf 102 kB / april 2016

Alle documenten

Vraag en antwoord

Wat ligt er nu al vast en wat niet?

Het voorkeursbesluit is geen volledig uitgewerkt plan; het geeft alleen op hoofdlijnen aan hoe de N35 tussen Nijverdal en Wierden er in de toekomst uit komt te zien. De exacte ligging van het tracé, de landschappelijke inpassing van de weg, plaatsbepaling en ontwerp van bermen, sloten, parallelwegen en erfontsluitingen worden in de huidige fase uitgewerkt. In het project wordt ook een ecoduct over de nieuwe weg en het spoor aangelegd.

Wat is de relatie van het project met het waterwingebied bij Wierden?

Een deel van het waterwingebied bij Wierden moet worden verplaatst om ruimte te maken voor de nieuwe N35. De provincie Overijssel regelt dit met waterbedrijf Vitens. De nieuw aangewezen gronden moeten nog geschikt worden gemaakt voor waterwinning. Hiervoor zijn vooraf allerlei procedures en vergunningen nodig. Coördinatie van de verschillende vergunningprocedures voor de nieuwe waterwinlocatie verloopt via de provincie.

Toon alle vragen