N35: Nijverdal - Wierden

N35: Nijverdal - Wierden

Waarom

  • De N35 verbindt 2 belangrijke economische regio’s in Overijssel.
  • Dagelijks rijden er zo’n 20.000 auto’s op deze weg tussen Nijverdal en Wierden.
  • De drukte neemt toe en hierdoor ontstaan files en onveilige situaties.

Alle doelen en resultaten

Hoe

2x2
rijstroken
autoweg met maximumsnelheid 100 km/h

Naast deze visualisatie waarbij de nieuwe situatie is geprojecteerd op foto’s van de huidige situatie, kan ook het ontwerp van de N35 bekeken worden.

Heb ik last van de werkzaamheden?

Nee, er is nog geen bouwhinder. De uitvoering start naar verwachting in 2020.

Wanneer

Gereed: 2022
Eind 2018 – begin 2019 Tracébesluit (TB): beroep door belanghebbenden mogelijk bij Raad van State
2020 Gunning realisatiecontract
Eind 2020 - 2022 Uitvoering werkzaamheden

Meer over de planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Documenten

Nieuws

Meer nieuws

Nieuwsbrieven

Sinds eind 2016 verschijnt enkele keren per jaar een digitale nieuwsbrief over het project. De meest recente berichten uit deze digitale nieuwsbrieven zijn te vinden onder Nieuws

Pdf's van de laatste drie gedrukte nieuwsbrieven – de voorloper van de digitale versie – vindt u in de IenW Publicatiedatabank: april 2016, oktober 2015, maart 2015. Pdf's van oudere gedrukte nieuwsbrieven (2011 t/m 2014) zijn opvraagbaar via het contactformulier.