N35: Nijverdal - Wierden

onderliggende pagina's

N35: Nijverdal - Wierden

Waarom

  • De N35 verbindt 2 belangrijke economische regio’s in Overijssel.
  • Dagelijks rijden er zo’n 20.000 auto’s op deze weg tussen Nijverdal en Wierden.
  • De drukte neemt toe en hierdoor ontstaan files en onveilige situaties.

Alle doelen en resultaten

Hoe

2x2
rijstroken
autoweg met maximumsnelheid 100 km/h

Heb ik last van de werkzaamheden?

Nee, er is nog geen bouwhinder. De uitvoering start naar verwachting in 2020.

Wanneer

Gereed: 2022
Eind 2017 - begin 2018 OTB en MER voor het gekozen tracé: mogelijkheid voor zienswijzen
Begin 2019 Tracébesluit (TB): beroep door belanghebbenden mogelijk bij Raad van State
2020 Gunning realisatiecontract

Meer over de planning

Documenten

Kennisgeving OTB/MER N35 Nijverdal-Wierden
Informatie over het indienen van een zienswijze over het OTB/MER N35 Nijverdal-Wierden pdf 546 kB / december 2017
Samenvatting OTB/MER
Samenvatting van het ontwerptracébesluit/milieueffectrapport van de N35 Nijverdal-Wierden pdf 3 MB / december 2017
Nota van Antwoord Voornemen
Reactie op zienswijzen op het voornemen tot het opstellen van een MER pdf 150 kB / april 2016

Alle documenten

Nieuws

Meer nieuws

Vraag en antwoord

In welk stadium bevindt het plan zich?

Rijkswaterstaat begon in 2011 met een verkenning (onderzoek) naar de mogelijkheden van een autoweg met 2x2 rijstroken, viaducten met op- en afritten en een maximumsnelheid van 100 km/h. Deze fase is begin 2015 afgesloten met het voorkeursbesluit van de minister. Het project bevindt zich nu in de planuitwerkingsfase. Het voorkeursalternatief is gedetailleerd uitgewerkt in een ontwerptracébesluit/milieueffectrapport (OTB/MER). Er is ook een samenvatting van het OTB/MER (PDF, 3,43 MB). Het gehele OTB vindt u op de website Platform Participatie.

Wat is de relatie van het project met het waterwingebied bij Wierden?

Een deel van het waterwingebied bij Wierden moet worden verplaatst om ruimte te maken voor de nieuwe N35. De provincie Overijssel regelt dit met waterbedrijf Vitens. De nieuw aangewezen gronden moeten nog geschikt worden gemaakt voor waterwinning. Hiervoor zijn de procedures doorlopen en de vergunningen afgegeven.

Toon alle vragen