01 Doelen en resultaten

De drukke N35 tussen Nijverdal en Wierden verbindt de belangrijke economische regio’s Zwolle/Kampen en Twente. Voor een betere doorstroming passen we de weg aan tot een autoweg met gescheiden rijbanen en 2x2 rijstroken.

Ook verminderen we het aantal oversteken en vervangen deze voor een deel door ongelijkvloerse kruisingen. Zo creëren we een veiligere verkeerssituatie.

Overzichtskaart N35 Nijverdal - Wierden

Waarom doen we dit?

In de huidige situatie verandert het wegbeeld een aantal keer binnen een korte afstand. Op de tweebaansweg zonder middenberm is de maximumsnelheid 80 km/h. De N35 heeft veel verkeerslichten en oversteekpunten voor langzaam verkeer. Er rijden steeds meer auto’s en de weg kan de drukte niet aan. Hierdoor ontstaan er regelmatig ongelukken. Daarnaast is de weg aangesloten op de Salland-Twentetunnel in Nijverdal en de A35 Wierden - Enschede: 2 trajecten waar de rijbanen wel gescheiden zijn.

Noord- en zuidvariant

Door de minister is een besluit genomen over het voorkeursalternatief. Hierbij had zij de keuze tussen een noordvariant en een zuidvariant. De stuurgroep N35 Nijverdal-Wierden adviseerde de minister in november 2014 om als tracé de noordvariant te kiezen, inclusief een ongelijkvloerse oplossing in Nijverdal. De minister heeft deze variant in maart 2015 vastgesteld als voorkeursalternatief.

Kruisingen

De N35 tussen Nijverdal en Wierden heeft verschillende kruisingen en oversteken. Deze plekken willen we ongelijkvloers maken, maar het projectbudget was in eerste instantie niet voldoende om dat overal te doen. De provincie Overijssel, de gemeente Hellendoorn en de Regio Twente stelden hier alsnog budget voor beschikbaar. Het gaat om de aanleg van een ongelijkvloerse kruising in de vorm van een viaduct zonder op- en afritten over de Baron van Sternbachlaan en een ongelijkvloerse aansluiting met op- en afritten bij de Burgemeester H. Boersingel.