N35: groot onderhoud tussen Raalte en Wierden

N35: groot onderhoud tussen Raalte en Wierden

Waarom

  • We zorgen ervoor dat de N35 een vlotte en veilige weg blijft.
  • Dit doen we door het beperken van files en het vergroten van de bereikbaarheid van de N35.
  • Daarmee verminderen we ook de geluidsoverlast voor de omgeving.

Hoe

5,5 km nieuw asfalt, onderhoud in de Salland-Twentetunnel, bermonderhoud en plaatsen reflectorschildjes en -paaltjes

Heb ik last van deze werkzaamheden?

Het verkeer moet rekening houden met ernstige verkeershinder en verminderde bereikbaarheid. Verkeer wordt regionaal omgeleid. De omleidingsroutes hebben een beperkte capaciteit, waardoor er grote kans is op vertraging. De extra reistijd kan oplopen tot 30 minuten. Rijkswaterstaat zet extra weginspecteurs in om eventuele incidenten snel te kunnen afhandelen. Volg de aanwijzingen boven en langs de weg en respecteer de aangegeven en snelheidslimiet van 30 km/h rondom de locaties van de afsluitingen.

Alle hinder en maatregelen

Wanneer

Gereed: 5 augustus 2019

Bekijk de volledige planning

Deze planning is onder voorbehoud. Door ongunstige weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld.

Nieuws