N35: groot onderhoud tussen Raalte en Wierden

N35: groot onderhoud tussen Raalte en Wierden

Waarom

  • We zorgen ervoor dat de N35 een vlotte en veilige weg blijft.
  • Dit doen we door het beperken van files en het vergroten van de bereikbaarheid van de N35.
  • Daarmee verminderen we ook de geluidsoverlast voor de omgeving.

Hoe

5,5 km nieuw asfalt, onderhoud in de Salland-Twentetunnel, bermonderhoud en plaatsen reflectorschildjes en -paaltjes

Heb ik last van deze werkzaamheden?

Het verkeer moet rekening houden met ernstige verkeershinder en verminderde bereikbaarheid. Verkeer wordt regionaal omgeleid. De omleidingsroutes hebben een beperkte capaciteit, waardoor er grote kans is op vertraging. De extra reistijd kan oplopen tot 30 minuten. Rijkswaterstaat zet extra weginspecteurs in om eventuele incidenten snel te kunnen afhandelen. Volg de aanwijzingen boven en langs de weg en respecteer de aangegeven en snelheidslimiet van 30 km/h rondom de locaties van de afsluitingen.

Alle hinder en maatregelen

Wanneer

Gereed: 5 augustus 2019
22 juli 06.00 – 25 juli 2019 22.00

Afsluiting N35 tussen Mariënheem en Wierden vanaf de parallelweg na de spoorwegovergang bij Mariënheem tot en met de kruising met de N350 (beide richtingen).

15 juli 06.00 – 5 augustus 2019 06.00

Afsluiting hoofdrijbaan N35 tussen Mariënheem en Nijverdal in beide richtingen vanaf de parallelweg na de spoorwegovergang bij Mariënheem tot de Grotestraat in Nijverdal.

22 juli 06.00 – 5 augustus 2019 06.00

Afsluiting N35 tussen Mariënheem en Nijverdal, inclusief Salland-Twentetunnel, vanaf de parallelweg na de spoorwegovergang bij Mariënheem tot en met de Salland-Twentetunnel in Nijverdal (beide richtingen).

Bekijk de volledige planning

Deze planning is onder voorbehoud. Door ongunstige weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld.

Nieuws