N3: Renovatie Wantijbrug

N3: renovatie Wantijbrug

Waarom

  • De Wantijbrug tussen Papendrecht en Dordrecht vertoont materiaalmoeheid door toename van het verkeer.
  • Na de renovatie kan de brug over het Wantij weer minimaal 30 jaar mee.

Alle doelen en resultaten

Hoe

vervangen brugklep en vernieuwen bewegingswerk

Heb ik last van de werkzaamheden?

Aannemerscombinatie Volkerbrug stelt alles in het werk om de hinder tot een minimum te beperken. Enige hinder is echter onoverkomelijk. De werkzaamheden die hinder geven starten op 27 mei en eindigen op 2 september 2019. Bekijk voor meer informatie over de hinder de presentatie over de renovatie van de Wantijbrug. Deze presentatie vond plaats tijdens 2 informatiebijeenkomsten op 20 en 22 november 2018.

Alle hinder en maatregelen

Wanneer

Gereed: september 2019
27 mei – 2 augustus 2019

Voorbereidende werkzaamheden: incidentele nachtafzettingen

27 mei – 2 september 2019

Volledige stremming voor schepen hoger dan 6,25 m. De doorvaart voor scheepvaart lager dan 6,25 m is wel mogelijk. Met uitzondering van de weekenden van 2 tot 5 augustus en 9 tot 12 augustus 2019.

2 – 5 augustus 2019

Volledige stremming van wegverkeer en scheepvaart

Meer over de planning

De planning is onder voorbehoud. 

Nieuws

Meer nieuws