Hinder en maatregelen

Hinder en maatregelen

De renovatie van de Wantijbrug in de autoweg N3 kon niet plaatsvinden zonder dat er hinder zou ontstaan voor het weg- en scheepvaartverkeer.

Samen met de gemeenten en andere organisaties zijn maatregelen getroffen om de hinder zo veel mogelijk te beperken en waar mogelijk zijn werkzaamheden gecombineerd.

Hinder voor het wegverkeer (afsluitingen beide richtingen)

In juli zijn de 2 beweegbare delen van de brug (de vallen) vervangen. Daarna moesten deze brugdelen nog gebalanceerd worden en zijn de nieuwe installaties en systemen van de brug getest. Dit is gebeurd tijdens verschillende nachten in augustus t/m oktober 2020. Tijdens deze nachten (tussen 22.00 en 05.00 uur de volgende ochtend) was de brug in beide richtingen afgesloten voor al het verkeer ((vracht)auto’s, motoren, (brom)fietsers en voetgangers). Gedurende de testnachten waren ook de (brom)fiets- en voetpaden aan beide zijden van de Wantijbrug afgesloten. (Brom)fietsers moesten omrijden via de Prins Hendrik brug. De afsluitingen waren tussen kruising N3/Provincialeweg en kruising N3 Merwedestraat/Baanhoekweg. Indien nodig konden nood- en hulpdiensten over de brug. Zie ook de planning, daarin staan alle afsluitingen.

Omleidingen en extra reistijd

Bij afsluitingen was de omleiding voor het doorgaande verkeer via de A15 en A16 en vice versa. Lokaal en bestemmingsverkeer werd bij afsluitingen ter plaatste omgeleid.

Hinder voor nood- en hulpdiensten

Nood- en hulpdiensten konden indien nodig door het werkvak en over de brug.

Hinder (brom)fietsers en voetgangers

Gedurende de afsluitingen was de omleiding via de Prins Hendrikbrug.

Hinder voor openbaar vervoer (lijnbussen)

De lijnbussen konden tijdens de afsluiting van januari tot april 2020 gebruik blijven maken van de brug. Tijdens de andere afsluitingen was de brug ook afgesloten voor het openbaar vervoer. Voor het OV gold ook een omleiding.

Hinder voor de hoge scheepvaart

De bediening van de brug voor de hoge scheepvaart is op maandag 18 januari 17.00 uur hervat. Op maandag 25 januari is de onderdoorgang voor de hoge scheepvaart (6,25 m hoog) gestremd van 08.30 tot 17.00 uur. Vanwege testwerkzaamheden kan de brug dan niet bediend worden.

Voor de hoge scheepvaart geldt bij stremmingen (geen bediening) een omvaarroute via Ottersluis en Helsluis. Zeilboten van en naar de jachthaven Westergoot. Zeilboten die vanwege hun hoogte en diepgang (maximaal 1,50 m) de route via Ottersluis en Helsluis niet kunnen passeren, moeten omvaren via de Nieuwe Merwede en de Beneden-Merwede en gebruik maken van de brugopeningen in de Merwede-corridor (Gorinchem – Dordrecht en vice versa).

Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website Vaarweginformatie.

Hinder voor de lage scheepvaart

Er is geen hinder voor de lage scheepvaart. Lage scheepvaart (niet hoger dan 6,25 m NAP) kan te allen tijde onder het vaste deel van de Wantijbrug doorvaren. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website Vaarweginformatie.

Advies weggebruikers om hinder te beperken

Weggebruikers konden zelf uiteraard ook iets doen om de hinder te beperken. Velen hebben dat tijdens de afsluiting van januari tot april ook gedaan en hebben bijvoorbeeld:

 • Op andere tijden (buiten de spitsen) gereisd
 • Af en toe thuis of op een andere locatie gewerkt
 • Op korte afstanden de fiets/e-bike gepakt
 • Met het openbaar vervoer gereisd (al dan niet gecombineerd met (brom)fiets of auto)
 • Samen gereisd/gecarpoold

Van sommige maatregelen, zoals de fiets pakken voor korte afstanden en carpoolen, zou het mooi zijn als mensen dat structureel blijven doen. Met dit andere reisgedrag draagt men bij aan een betere bereikbaarheid voor nu en in de toekomst. Voor reisalternatieven en acties werkte Rijkswaterstaat samen met De Verkeersonderneming en Ways2Go.

Goed gebruikgemaakt van maatregelen tegen hinder

Om de hinder te beperken zijn tijdens de langdurige afsluiting van de Wantijbrug van januari tot april 2020 onder andere de volgende maatregelen getroffen:

 • (grootschalige) Omleidingen voor het doorgaande (vrachtverkeer)
 • Extra bussen op lijn 4 en lijn 8
 • Een extra halte voor de waterbus bij De Staart (Grevelingenweg)
 • Acties om fietsgebruik te stimuleren
 • Tijdelijk andere afstelling verkeerslichten
 • Meer/uitbreiding P+R-terreinen voor overstap auto - openbaar vervoer en carpoolen
 • Inzet drip en tekstkarren om weggebruikers te attenderen op afsluiting en omleidingen
 • Bergers stand-by
 • Advies en ondersteuning aan bedrijven bij maatregelen om het reisgedrag aan te passen
 • Communicatie (onder andere advertenties, factsheets en website N3Werkzaamheden)

Informatie over fietsacties of andere reisalternatieven was te vinden op website Ways2go. Werkgevers die ander reisgedrag hebben gestimuleerd, konden contact opnemen met SamenBereikbaar.

Veel mensen lieten tijdens de afsluiting de auto staan en kozen voor reizen met de bus. (Brom)fietser en voetgangers konden tijdens de renovatie gebruik blijven maken van de brug. Veel mensen lieten de auto laten staan en zijn inderdaad gaan fietsen. Van de E-bike-probeeractie is zo’n 1.500 keer gebruikgemaakt.

Veiligheid

Om mensen en goederen vlot en veilig hun bestemming te laten bereiken, werkt Rijkswaterstaat aan veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. Op de weg en op het water. Veiligheid voor weggebruikers en de mensen die aan de weg werken heeft tijdens de renovatie prioriteit. Ook bij de keuze van de uitvoeringswijze van de renovatie van de Wantijbrug gaat het om een optimale combinatie van veiligheid, bereikbaarheid en uitvoerbaarheid.

Bij de Wantijbrug zijn de beweegbare delen en de complete aandrijfinstallaties en systemen vervangen. En vanwege de toegenomen belasting van het verkeer (meer en zwaarder) zijn er zwaardere brugkleppen/brugdekken aangebracht. Hiervoor moest de constructie van de kelder worden versterkt. Om de grote installaties te kunnen vervangen en de versterkingen aan te kunnen brengen moest een zijwand van de kelder gedeeltelijk worden verwijderd. De brug was in die periode onvoldoende sterk om veilig het gewicht van het (zware vracht)verkeer te kunnen dragen.

Er is gekozen voor een volledige afsluiting voor al het verkeer, omdat dit de enige haalbare veilige optie was. Ervaring leert dat het scheiden van vrachtverkeer en personenauto’s, in verband met de veiligheid voor wegwerkers en verkeersbegeleiders, niet goed werkt. Verkeer negeert soms aanwijzingen van verkeersregelaars en rijdt door afzettingen, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. En door een eventuele scheiding van het verkeer ontstaan er ook files waardoor nood- en hulpdiensten vast komen te staan.

Sluipverkeer

Rijkswaterstaat heeft in overleg met vertegenwoordigers van vervoersorganisaties en overige regionale partners maatregelen getroffen om de hinder tijdens afsluitingen, ook voor de lokale omgeving zoveel mogelijk te beperken. Voorkomen van sluipverkeer in de lokale omgeving was ook altijd onderwerp van gesprek. Denk onder andere aan de benodigde verkeersmaatregelen op de N3, A15, A16 en de lokale (gemeentelijke) wegen, de wijze van handhaving op het verbod en communicatie over de omleidingen.

Vervoer gevaarlijke stoffen

Voor het transport van bepaalde gevaarlijke stoffen dat niet door de Drechttunnel mag, geldt tijdens een afsluiting van de N3 en de Wantijbrug standaard de omleiding via de A15, A27, A59 en A16 en vice versa. Dit betreft circa 30 voertuigen per dag en het gaat hierbij voor een groot deel om het transport van LPG, LNG, propaan en butaan.

De juiste omleidingsroute is met vervoerders en brancheorganisaties gecommuniceerd om te voorkomen dat zij door de stad gaan.

Uitstellen werkzaamheden was niet mogelijk

De brug was aan het eind van zijn (technische) levensduur. Als de renovatie zou worden uitgesteld, dan moesten er alsnog dringende onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd worden die ook substantiële hinder zouden veroorzaken. Hoe langer de renovatie uitgesteld zou worden, hoe groter het risico op tussentijdse schade. Dat had weer kunnen leiden tot extra schade en ongecontroleerd onderhoud en daardoor tussentijdse en langere afsluitingen.

Overige werkzaamheden N3

In augustus 2020 zijn de onderhoudswerkzaamheden op de N3 gestart. De afsluitingen voor de werkzaamheden aan de N3 waren al ingepland en de werkzaamheden aan de Wantijbrug passen hier niet in. We zijn daarom ruim voor de renovatie van de N3 gestart met de renovatie van de Wantijbrug. Het vervangen van de beweegbare brugdekken (de vallen) en het testen aan het einde van de renovatie van de Wantijbrug viel echter wel samen met de renovatie van de N3.

Het samenvoegen van beide projecten was helaas niet mogelijk. Bovendien was dat te complex en zou voor grote risico’s zorgen. Denk bijvoorbeeld aan vertraging in beide projecten vanwege de benodigde vergaande afstemming over werkzaamheden en logistiek en de beschikbare tijd om te werken.

Ook is er gewerkt aan een nieuwe aansluiting van de A15 op de N3. Als onderdeel van de reconstructie van de aansluiting A15-N3 zijn 2 viaducten over de Sophiaspoortunnel aangelegd. Informatie over deze en andere werkzaamheden op en rondom de N3 staan ook op de website N3Werkzaamheden.