Hinder en maatregelen

Hinder en maatregelen

De renovatie van de Wantijbrug in de autoweg N3 kan niet plaatsvinden zonder dat er hinder ontstaat voor het weg- en scheepvaartverkeer.

Samen met de gemeenten en andere organisaties treffen we maatregelen om de hinder zo veel mogelijk te beperken en waar mogelijk worden de werkzaamheden gecombineerd.

Hinder voor het wegverkeer (afsluitingen beide richtingen)

In juli zijn de 2 beweegbare delen van de brug (de vallen) vervangen. Wat nu nog moet gebeuren is het balanceren van deze brugdelen en het testen van de nieuwe installaties en systemen van de brug. Dit gebeurt tijdens verschillende nachten in augustus t/m oktober 2020. Tijdens deze nachten (tussen 22.00 en 05.00 uur de volgende ochtend) is de brug in beide richtingen afgesloten voor al het verkeer ((vracht)auto’s, motoren, (brom)fietsers en voetgangers). Gedurende de testnachten zijn de (brom)fiets- en voetpaden aan beide zijden van de Wantijbrug afgesloten. (Brom)fietsers moeten omrijden via de Prins Hendrikbrug

De afsluiting zijn tussen kruising N3/Provincialeweg en kruising N3 Merwedestraat/Baanhoekweg. Indien nodig kunnen nood- en hulpdiensten over de brug. Zie ook de planning, daarin staan alle afsluitigen.

Omleidingen en extra reistijd

Bij afsluitingen is de omleiding voor het doorgaande verkeer via de A15 en A16 en vice versa. De extra reistijd (buiten de spits) is ongeveer 10 tot 15 minuten. Tijdens de spits kan de reistijd enorm oplopen als gevolg van extra verkeer vanwege de afsluiting van de Wantijbrug. Lokaal en bestemmingsverkeer wordt bij afsluitingen ter plaatste omgeleid en moet rekening houden met oponthoud op de lokale wegen. 

Indien mogelijk stel uw reis tijdens de afsluitingen uit of reis buiten de spitsen. Van de afsluitingen en omleidingen zijn ook flyers beschikbaar. Ook een voor het vrachtverkeer in 8 talen.

Hinder voor nood- en hulpdiensten

Nood- en hulpdiensten kunnen indien nodig door het werkvak en over de brug.

Hinder (brom)fietsers en voetgangers

Tijdens het balanceren van de nieuwe brugdekken en het testen van de nieuwe installaties en systemen is de brug een aantal nachten (tussen 22.00 en 05.00 uur de volgende ochtend) in augustus t/m oktober 2020 afgesloten voor (brom)fietsers en voetgangers. Gedurende de afsluitingen is de omleiding via de Prins Hendrikbrug. Zie de planning.

In verband met het vervangen van de brugleuningen is het (brom)fiets- en voetpad ook overdag tot 16.00 uur afgesloten in 1 rijrichting. Komend vanuit de richting Dordrecht richting Papendrecht is dat van maandag 7 september tot en met vrijdag 11 september. Komend vanuit de richting Papendrecht richting Dordrecht is dat van maandag 14 september tot en met vrijdag 18 september. Het (brom)fiets- en voetpad aan de andere zijde van de brug blijft open en (brom)fietsers en voetgangers worden omgeleid via deze zijde.

Hinder voor openbaar vervoer (lijnbussen)

De lijnbussen konden tijdens de afsluiting van januari tot april gebruik blijven maken van de brug. Tijdens de andere afsluitingen is de brug ook afgesloten voor het openbaar vervoer. Voor het OV geldt dan ook een omleiding. Reizigers worden rekening houden met extra reistijd. Voor meer informatie verwijzen we naar de websites van de openbaarvervoerbedrijven.

Hinder voor de hoge scheepvaart tot november 2020

De brug wordt tijdens de renovatie niet bediend. Hoge scheepvaart (hoger dan 6,25 m NAP) kan vanaf 6 januari tot november 2020 de Wantijbrug niet passeren. 

Hoge scheepvaart (hoger dan 6,25 m) kan gedurende 9 maanden (januari tot en met september) de Wantijbrug niet passeren. Voor de hoge scheepvaart geldt in deze periode een omvaarroute van en naar de jachthaven Westergoot. Zeilboten die vanwege hun hoogte en diepgang (maximaal 1,50 m) de route via Ottersluis en Helsluis niet kunnen passeren, dienen om te varen via de Nieuwe Merwede en de Beneden-Merwede en gebruik te maken van de brugopeningen in de Merwede-corridor (Gorinchem – Dordrecht en vice versa).

Hinder voor de lage scheepvaart

Lage scheepvaart (niet hoger dan 6,25 m NAP) kan onder het vaste deel van de Wantijbrug doorvaren. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website Vaarweginformatie.

Advies weggebruikers om hinder te beperken

Weggebruikers kunnen zelf uiteraard ook iets doen om de hinder te beperken. Velen hebben dat tijdens de afsluiting van januari tot april ook gedaan en hebben bijvoorbeeld:

 • Op andere tijden (buiten de spitsen) gereisd
 • Af en toe thuis of op een andere locatie gewerkt
 • Op korte afstanden de fiets/e-bike gepakt
 • Met het openbaar vervoer gereisd (al dan niet gecombineerd met (brom)fiets of auto)
 • Samen gereisd/gecarpoold

Van sommige maatregelen, zoals de fiets pakken voor korte afstanden en carpoolen, zou het mooi zijn als mensen dat structureel blijven doen. Met dit andere reisgedrag draagt men bij aan een betere bereikbaarheid voor nu en in de toekomst. Voor reisalternatieven en acties werkte Rijkswaterstaat samen met De Verkeersonderneming en Ways2Go.

Goed gebruikgemaakt van maatregelen tegen hinder

Om de hinder te beperken zijn tijdens de langdurige afsluiting van de Wantijbrug van januari tot april 2020 onder andere de volgende maatregelen getroffen:

 • (grootschalige) Omleidingen voor het doorgaande (vrachtverkeer)
 • Extra bussen op lijn 4 en lijn 8
 • Een extra halte voor de waterbus bij De Staart (Grevelingenweg)
 • Acties om fietsgebruik te stimuleren
 • Tijdelijk andere afstelling verkeerslichten
 • Meer/uitbreiding P+R-terreinen voor overstap auto - openbaar vervoer en carpoolen
 • Inzet drip en tekstkarren om weggebruikers te attenderen op afsluiting en omleidingen
 • Bergers stand-by
 • Advies en ondersteuning aan bedrijven bij maatregelen om het reisgedrag aan te passen
 • Communicatie (onder andere advertenties, factsheets en website N3Werkzaamheden)

Informatie over fietsacties of andere reisalternatieven was te vinden op website Ways2go. Werkgevers die ander reisgedrag hebben gestimuleerd, konden contact opnemen met SamenBereikbaar.

Veel mensen lieten tijdens de afsluiting de auto staan en kozen voor reizen met de bus. (Brom)fietser en voetgangers konden tijdens de renovatie gebruik blijven maken van de brug. Veel mensen lieten de auto laten staan en zijn inderdaad gaan fietsen. Van de E-bike-probeeractie is zo’n 1.500 keer gebruikgemaakt.

Veiligheid

Om mensen en goederen vlot en veilig hun bestemming te laten bereiken, werkt Rijkswaterstaat aan veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. Op de weg en op het water. Veiligheid voor weggebruikers en de mensen die aan de weg werken heeft tijdens de renovatie prioriteit. Bij de keuze van de uitvoeringswijze van de renovatie van de Wantijbrug gaat het om een optimale combinatie van veiligheid, bereikbaarheid en uitvoerbaarheid.

Bij de Wantijbrug worden de beweegbare delen en de complete aandrijfinstallaties en systemen vervangen. En vanwege de toegenomen belasting van het verkeer (meer en zwaarder) worden er zwaardere brugkleppen/brugdekken aangebracht. Hiervoor moet de constructie van de kelder worden versterkt. Om de grote installaties te kunnen vervangen en de versterkingen aan te kunnen brengen moest een zijwand van de kelder gedeeltelijk worden verwijderd. De brug was in die periode onvoldoende sterk om veilig het gewicht van het (zware vracht)verkeer te kunnen dragen.

Er is gekozen voor een volledige afsluiting voor al het verkeer, omdat dit de enige haalbare veilige optie is. Ervaring leert dat het scheiden van vrachtverkeer en personenauto’s, in verband met de veiligheid voor wegwerkers en verkeersbegeleiders, niet goed werkt. Verkeer negeert soms aanwijzingen van verkeersregelaars en rijdt door afzettingen, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. En door een eventuele scheiding van het verkeer ontstaan er ook files waardoor nood- en hulpdiensten vast komen te staan.

Sluipverkeer

Rijkswaterstaat bereidt in overleg met vertegenwoordigers van vervoersorganisaties en overige regionale partners maatregelen voor om de hinder tijdens afsluitingen, ook voor de lokale omgeving zoveel mogelijk te beperken. Voorkomen van sluipverkeer in de lokale omgeving is ook altijd onderwerp van gesprek. Denk onder andere aan de benodigde verkeersmaatregelen op de N3, A15, A16 en de lokale (gemeentelijke) wegen, de wijze van handhaving op het verbod en communicatie over de omleidingen.

Vervoer gevaarlijke stoffen

Voor het transport van bepaalde gevaarlijke stoffen dat niet door de Drechttunnel mag geldt tijdens een afsluiting van de N3 en de Wantijbrug standaard de omleiding via de A15, A27, A59 en A16 en vice versa. Dit betreft circa 30 voertuigen per dag en het gaat hierbij voor een groot deel om het transport van LPG, LNG, propaan en butaan. De extra reistijd (buiten de spits) bedraagt ongeveer 30 tot 40 minuten. Tijdens de spits kan de extra reistijd oplopen.

De juiste omleidingsroute wordt met vervoerders en brancheorganisaties gecommuniceerd om te voorkomen dat zij door de stad gaan. 

Uitstellen werkzaamheden niet mogelijk

De brug is aan het eind van zijn (technische) levensduur. Als de renovatie wordt uitgesteld, dan moeten er alsnog dringende onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd worden die ook substantiële hinder veroorzaken. Hoe langer de renovatie uitgesteld wordt, hoe groter het risico op tussentijdse schade. Dat kan weer leiden tot extra schade en ongecontroleerd onderhoud en daardoor tussentijdse en langere afsluitingen.

Overige werkzaamheden N3

In augustus 2020 starten de onderhoudswerkzaamheden op de N3. De afsluitingen voor de werkzaamheden aan de N3 zijn al ingepland en de werkzaamheden aan de Wantijbrug passen hier niet in. We zijn daarom ruim voor de renovatie van de N3 gestart met de renovatie van de Wantijbrug. Het vervangen van de beweegbare brugdekken (de vallen) en het testen aan het einde van de renovatie van de Wantijbrug valt echter wel samen met de renovatie van de N3. De planning hiervan (in weekenden en nachten) stemmen we goed af met de werkzaamheden voor de N3.

Het samenvoegen van beide projecten was helaas niet mogelijk. Bovendien was dat te complex en zou voor grote risico’s zorgen. Denk bijvoorbeeld aan vertraging in beide projecten vanwege de benodigde vergaande afstemming over werkzaamheden en logistiek en de beschikbare tijd om te werken.

Ook wordt er gewerkt aan een nieuwe aansluiting van de A15 op de N3. Als onderdeel van de reconstructie van de aansluiting A15-N3 worden 2 viaducten over de Sophiaspoortunnel aangelegd. In het weekend van 17 juli worden de liggers van de nieuwe viaducten over de spoortunnel aangebracht. Voor de aanvoer van de liggers is een afsluiting van oprit Papendrecht (23) van de A15 richting Rotterdam nodig. Informatie over deze en andere werkzaamheden op en rondom de N3 staan ook op de website N3Werkzaamheden.