Hinder en maatregelen

Hinder en maatregelen

De renovatie van de Wantijbrug in de autoweg N3 kan niet plaatsvinden zonder dat er hinder ontstaat voor het weg- en scheepvaartverkeer.

Samen met de gemeenten en andere organisaties treffen we maatregelen om de hinder zo veel mogelijk te beperken en waar mogelijk worden de werkzaamheden gecombineerd.

Uitstellen werkzaamheden niet mogelijk

De brug is aan het eind van zijn (technische) levensduur. Als de renovatie wordt uitgesteld, dan moeten er alsnog dringende onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd worden die ook substantiële hinder veroorzaken. Hoe langer de renovatie uitgesteld wordt, hoe groter het risico op tussentijdse schade. Dat kan weer leiden tot extra schade en ongecontroleerd onderhoud en daardoor tussentijdse en langere afsluitingen.

Maatregelen om hinder te beperken

Om de hinder te beperken treffen we de onder andere de volgende maatregelen:

 • (grootschalige) omleidingen voor het doorgaande (vrachtverkeer)
 • extra bussen op lijn 4 en lijn 8
 • er komt een extra halte voor de waterbus bij De Staart (Grevelingenweg)
 • acties om fietsgebruik te stimuleren
 • tijdelijk andere afstelling verkeerslichten
 • meer/uitbreiding P+R-terreinen voor overstap auto - openbaar vervoer en carpoolen
 • inzet drip en tekstkarren om weggebruikers te attenderen op afsluiting en omleidingen
 • bergers stand-by
 • advies en ondersteuning aan bedrijven bij maatregelen om het reisgedrag aan te passen
 • communicatie (onder andere advertenties, factsheets en website N3Werkzaamheden)
Bekijk voor meer informatie over fietsacties of andere reisalternatieven op de website Ways2go. Werkgevers die willen weten hoe ze ander reisgedrag kunnen stimuleren, kunnen contact opnemen met SamenBereikbaar.

Hinder voor wegverkeer (beide richtingen)

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, is het noodzakelijk om de brug vanaf 20 januari tot 2 april 2020 af te sluiten voor auto’s, motoren en vrachtwagens. De afsluiting is in beide richtingen tussen de kruising N3/Provincialeweg en de kruising N3 Merwedestraat/Baanhoekweg. Nood- en hulpdiensten, openbaar vervoer, (brom)fietsers en voetgangers kunnen wel over de brug. Na 3 april kan al het verkeer weer over de brug. In de periode vanaf juli tot en met september 2020 zijn er nog wel een aantal weekend- en nachtafsluitingen nodig om de brugdekken/vallen te vervangen en de brug te testen.

Omleidingen en extra reistijd

Voor het gewone doorgaande verkeer is de omleiding over de A15 en A16 en vice versa. De extra reistijd (buiten de spits) is ongeveer 10 tot 15 minuten. Tijdens de spits kan de reistijd enorm oplopen als gevolg van extra verkeer vanwege de afsluiting van de Wantijbrug.

Lokaal en bestemmingsverkeer vanuit het zuiden kan gebruikmaken van de N3 tot en met de laatste afrit voor de brug (Provincialeweg) en bestemmingsverkeer vanuit het noorden kan gebruikmaken van de laatste afrit om bijvoorbeeld naar het bedrijventerrein De Staart te gaan. Lokaal en bestemmingsverkeer moet rekening houden met korte en smalle afritten en oponthoud op de lokale wegen.

Hinder voor nood- en hulpdiensten

Nood- en hulpdiensten kunnen tijdens de renovatie gebruik blijven maken van de brug. Ondanks dat de afsluiting van de brug voor hen niet geldt, moeten zij wel rekening houden met extra drukte en dus mogelijk vertragingen.

Hinder voor openbaar vervoer (lijnbussen)

De lijnbussen kunnen tijdens de renovatie gebruik blijven maken van de brug, behalve van 19-20 januari en 2-3 april 2020. Het openbaar vervoer is ook een alternatief voor de auto. Ondanks dat de afsluiting van de brug voor hen niet geldt, moeten zij wel rekening houden met extra drukte en dus mogelijk vertragingen.

Hinder (brom)fietsers en voetgangers

Er is geen hinder voor (brom)fietser en voetgangers. Zij kunnen tijdens de renovatie gebruik blijven maken van de brug.

Hinder voor de scheepvaart

De brug wordt tijdens de renovatie niet bediend. Hoge scheepvaart (hoger dan 6,25 m NAP) kan vanaf 6 januari tot oktober 2020 de Wantijbrug niet passeren. Lage scheepvaart (niet hoger dan 6,25 m NAP) kan, behalve tijdens 2 weekenden in juli 2020, onder het vaste deel van de Wantijbrug doorvaren. Tijdens deze weekenden is de Wantijbrug geheel afgesloten voor alle scheepvaart.

Hoge scheepvaart (hoger dan 6,25 m) kan gedurende 9 maanden (januari tot en met september) de Wantijbrug niet passeren. Voor de hoge scheepvaart geldt in deze periode een omvaarroute van en naar de jachthaven Westergoot. Zeilboten die vanwege hun hoogte en diepgang (maximaal 1,50 m) de route via Ottersluis en Helsluis niet kunnen passeren, dienen om te varen via de Nieuwe Merwede en de Beneden-Merwede en gebruik te maken van de brugopeningen in de Merwede-corridor (Gorinchem – Dordrecht en vice versa). 

Lage scheepvaart (niet hoger dan 6,25 m NAP) kan, behalve 2 weekenden in juli 2020, onder het vaste deel van de Wantijbrug doorvaren. Tijdens deze weekenden is de Wantijbrug geheel afgesloten voor alle scheepvaart.

Advies weggebruikers om hinder te beperken

Weggebruikers kunnen zelf uiteraard ook iets doen om de hinder te beperken. Denk bijvoorbeeld aan:

 • op andere tijden (buiten de spitsen) reizen
 • af en toe thuis of op een andere locatie werken
 • op korte afstanden de fiets/e-bike pakken
 • met het openbaar vervoer reizen (al dan niet gecombineerd met (brom)fiets of auto)
 • samen reizen/carpoolen

Voor reisalternatieven en acties werkt Rijkswaterstaat samen met De Verkeersonderneming. Kijk voor meer informatie op de website Ways2Go.

Veiligheid

Om mensen en goederen vlot en veilig hun bestemming te laten bereiken, werkt Rijkswaterstaat aan veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. Op de weg en op het water. Veiligheid voor weggebruikers én de mensen die aan de weg werken heeft tijdens de renovatie prioriteit. Bij de keuze van de uitvoeringswijze van de renovatie van de Wantijbrug gaat het om een optimale combinatie van veiligheid, bereikbaarheid en uitvoerbaarheid.

Bij de Wantijbrug worden de beweegbare delen en de complete aandrijfinstallaties vervangen. En vanwege de toegenomen belasting (meer en zwaarder) van het verkeer worden er zwaardere brugkleppen/brugdekken aangebracht. Hiervoor moet de constructie van de kelder worden versterkt. Om de grote installaties te kunnen vervangen en de versterkingen aan te kunnen brengen moet een zijwand van de kelder gedeeltelijk worden verwijderd. De brug is in die periode onvoldoende sterk om veilig het gewicht van het (zware vracht)verkeer te kunnen dragen. Er is gekozen voor een volledige afsluiting voor al het verkeer met uitzondering van de nood- hulpdiensten, het openbaar vervoer, de (brom)fietsers en voetgangers, omdat dit de enige haalbare veilige optie is. 

Ervaring leert dat het scheiden van vrachtverkeer en personenauto’s in verband met de veiligheid voor wegwerkers en verkeersbegeleiders niet goed werkt. Verkeer negeert soms aanwijzingen van verkeersregelaars en rijdt door afzettingen waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. En door een eventuele scheiding van het verkeer ontstaan er ook files waardoor nood- en hulpdiensten vast komen te staan.

Sluipverkeer

Rijkswaterstaat bereidt in overleg met vertegenwoordigers van vervoersorganisaties en overige regionale partners maatregelen voor om de hinder tijdens de afsluiting, ook voor de lokale omgeving, zoveel mogelijk te beperken. Voorkomen van sluipverkeer in de lokale omgeving is ook onderwerp van gesprek. Denk onder andere aan de benodigde verkeersmaatregelen op de N3, A15, A16 en de lokale (gemeentelijke) wegen, de wijze van handhaving op het verbod en communicatie over de omleidingen.

Vervoer gevaarlijke stoffen

Voor het transport van bepaalde gevaarlijke stoffen dat niet door de Drechttunnel mag geldt standaard de omleiding via de A15, A27, A59 en A16 en vice versa. Dit betreft circa 30 voertuigen per dag en het gaat hierbij voor een groot deel om het transport van LPG, LNG, propaan en butaan. De extra reistijd (buiten de spits) bedraagt ongeveer 30 tot 40 minuten. Tijdens de spits kan de extra reistijd oplopen.

De juiste omleidingsroute wordt met vervoerders en brancheorganisaties gecommuniceerd om te voorkomen dat zij door de stad gaan.

Van maandag 2 maart tot en met zaterdag 21 maart is de ook Botlekbrug (A15) met uitzondering van de zaterdag en zondag doordeweeks iedere avond en nacht tussen ongeveer 22.00 en 05.00 uur afgesloten voor het wegverkeer. Vervoer van gevaarlijke stoffen dat niet door de Botlektunnel (categorie D) kan, moet omrijden via de Eilandroute. En omdat in de omleiding de Wantijbrug N3 ook afgesloten is, is de omleiding voor het vervoer van gevaarlijke stoffen dat ook niet door de Drechttunnel (categorie C) mag langer. Voor de omleiding in deze periode en het internationale vrachtverkeer is de factsheet Omleiding gevaarlijke stoffen Eilandroute gemaakt.

Overige werkzaamheden N3

In de zomer van 2020 staan ook onderhoudswerkzaamheden op de N3 gepland. De afsluitingen voor de werkzaamheden aan de N3 zijn al ingepland en de werkzaamheden aan de Wantijbrug passen hier niet in. We starten ruim voor de renovatie van de N3 met de de renovatie van de Wantijbrug. Het vervangen van de beweegbare brugdekken (de vallen) en het testen aan het einde van de renovatie valt echter wel samen met de renovatie van de N3. De planning hiervan (in weekenden en nachten) stemmen we goed af met de werkzaamheden voor de N3.

Het samenvoegen van beide projecten is in dit late stadium helaas niet mogelijk. Bovendien is dat te complex en zorgt voor grote risico’s. Denk bijvoorbeeld aan vertraging in beide projecten vanwege de benodigde vergaande afstemming over werkzaamheden en logistiek en de beschikbare tijd om te werken.