N3: Groot onderhoud

N3: Groot onderhoud

Waarom

  • Het asfalt en de fundering op de gehele N3 is aan vervanging toe.
  • Het groot onderhoud zorgt voor een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer.
  • Na de werkzaamheden kan de N3 weer jaren mee.

Hoe

10 km nieuw asfalt en funderingsconstructie

Heb ik last van de werkzaamheden?

De werkzaamheden starten eind 2019. Tijdens de werkzaamheden is er sprake van (grote) hinder. Momenteel wordt er gewerkt aan de voorbereiding van de uitvoering van de werkzaamheden.

Wanneer

Gereed: eind 2021
Vierde kwartaal 2019 Start werkzaamheden
Vierde kwartaal 2021 Afronding werkzaamheden

Bekijk de volledige planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Wat

Tijdens de reconstructie van de N3 ten oosten van Dordrecht en Papendrecht wordt er 10 km nieuw asfalt gelegd. Over de gehele lengte komt daaronder ook een nieuwe funderingsconstructie te liggen. Dit zorgt ervoor dat de weg veilig en betrouwbaar wordt.

Het gaat om de hele N3: vanaf de A15 bij Papendrecht tot aan de A16 bij Dordrecht. Tijdens de aanpak staat duurzaamheid centraal. Denk hierbij aan groenvoorzieningen, het gebruik van circulaire materialen en zonnepanelen zodat onder andere wegverlichting energieneutraal kan functioneren.

Documenten

Ambitiedocument groot onderhoud N3
Beschrijving van de ambities van alle betrokken partijen op en rondom de N3. pdf 804 kB / september 2017
Samenvatting ambitiedocument
Samenvatting van de beschrijving van de ambities van alle betrokken partijen op en rondom de N3. pdf 518 kB / september 2017

Onderliggende pagina's