xx N3/A15/A16: aanpak Drechtsteden

N3/A15/A16: aanpak Drechtsteden

Waarom

  • Op de wegen in en rond de Drechtsteden staan regelmatig files.
  • Om files te verminderen, passen we het huidige wegennet aan.
  • Zo verbeteren we de doorstroming en daarmee de bereikbaarheid van de Drechtsteden.
  • Door groot onderhoud van het wegennet binnen de Drechtsteden zorgen we voor veilige en betrouwbare wegen.

Hoe

het vervangen van asfalt en het verbreden van wegen
het renoveren van tunnels en bruggen

Heb ik last van de werkzaamheden?

De eerste werkzaamheden zijn gestart in 2018, aan de A16-N3. In oktober 2019 volgen de voorbereidende werkzaamheden aan de A15-N3. De meeste zullen zijn afgerond in 2024. Tijdens de werkzaamheden kunt u hinder verwachten. U wordt hier uitgebreider over geïnformeerd via de onderliggende projectpagina’s tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

Overzicht projecten Drechtsteden

Binnen de aanpak Drechtsteden worden de komende jaren tal van wegwerkzaamheden aan de N3 uitgevoerd. De betrokken partijen (Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland, Drechtsteden, Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht) werken nauw samen om elkaars werkzaamheden goed af te stemmen en om hinder van de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. Van de 15 verschillende projecten, worden er 13 door Rijkswaterstaat aangepakt. De nummers op de kaart corresponderen met de nummers in de tabellen daaronder.

Projectuitvoering door Rijkswaterstaat

NrProjectPeriode uitvoeringToelichting
1
Aansluiting A16-N32018-2020Aanleg van ¼ klaverblad en een lange invoegstrook
2
N3: groot onderhoud2e kwartaal 2020 - 2e kwartaal 2022Vervangen van de fundering en het asfalt
3
N3: renovatie Wantijbrug 20 januari - juli 2020Vervangen van brugklep en vernieuwen van het bewegingsmechanisme van de brug
4
A15/N3/N214: verbeteren aansluiting 2e helft 2019 - juni 2021Nieuwe op- en afritten, nieuwe kruisingen en verbindingswegen
5
A15: verbreding Papendrecht - Sliedrecht
2020-2021 
Aanleg van een weefvak aan noordzijde en een permanente derde rijstrook aan de zuidzijde
6
Renovatie Stadsbrug Dordrecht (Zwijndrechtse brug)
Nadere informatie volgt
Diverse onderhoudswerkzaamheden
7
Renovatie brug over de Noord
Nadere informatie volgt
Diverse onderhoudswerkzaamheden
8
Renovatie Heinenoordtunnel (A29)
2023/2024
Vervangen tunnel-technische installaties en onderhoud aan het beton
9
A27: verbreding Houten - Hooipolder2022 - 2030
Aanleg van extra rij- en spitsstroken
10
Aansluiting Sandelingen (Sandelingenknoop)
Gerealiseerd. Opgeleverd 4 juni 2018
Verdubbeling van rijstrook voor recht doorgaand verkeer en vrije rijstrook voor rechts afslaand verkeer richting noordelijke toerit
11
Voegovergangen A16 (Rotterdam-Breda)
2020
Vervangen van voegovergangen
12
Renovatie Noordtunnel (A15)
2024
Vervangen tunnel-technische installaties en onderhoud aan het beton
13
Van Brienenoordbrug
2020 - 2021Diverse onderhoudswerkzaamheden
Regulier (kleinschalig) onderhoud is niet opgenomen in deze lijst.

Projectuitvoering door andere wegbeheerders

14N214
15Dokweg

Onderliggende pagina's