Planning en aanpak

Planning en aanpak

Hieronder vindt u meer informatie over de planning en de werkzaamheden van het project.

Gereed: medio 2020
Oktober 2018 - september 2019

Aanleggen van de drinkwaterleiding aan de zuid- en noordkant van de N200

April 2019 – voorjaar 2020

Bouwen van de stedelijke weg in Amsterdam

Juni 2019 – voorjaar 2020 Vervangen van de duiker en de riolering in Halfweg
Juli 2019 – voorjaar 2020 Ophogen van de dijk, bouw van de ecopassage en afbouwen van de weg
Juni 2019 - medio 2020 Vervangen van de Boezembrug in Halfweg
Zomer 2020

Op de N200 wordt een definitieve deklaag gelegd en de nieuwe brug in Halfweg wordt opengesteld. Daarna wordt de noordelijke boezembrug gesloopt

Deze planning is onder voorbehoud.