Planning en aanpak

Planning en aanpak

Hieronder vindt u meer informatie over de planning en de werkzaamheden van het project.

Gereed: medio 2020
Oktober 2018 - april 2019 Aanleggen van de drinkwaterleiding aan de zuidkant van de N200 (onder het fietspad), werk aan de ecopassage.
April - december 2019

Aanleggen van de drinkwaterleiding ten oosten van de A10, ophogen van de dijk, herstellen van het wegdek, bouw van de stedelijke weg in Amsterdam en vervangen van de Boezembruggen in Halfweg.

Juni - december 2019 Werkzaamheden ten oosten van de A10 zijn afgerond. De hinder wordt gedurende deze maanden steeds minder.
Februari - mei 2020 Op de N200 wordt een definitieve deklaag gelegd. Daarna zijn de werkzaamheden klaar.

Deze planning is onder voorbehoud.

Zie ook