N200: Groot onderhoud

N200: Groot onderhoud

Waarom

  • De N200 tussen Amsterdam A10 West en Halfweg is toe aan groot onderhoud en krijgt gedeeltelijk een nieuwe weginrichting.
  • Dit doen we onder meer door middel van dijkophoging, vervanging van drinkwatertransportleidingen en de vernieuwing van boezembruggen en een duiker.
  • Zo kan de N200 weer jaren mee.

Alle doelen en resultaten

Hoe

dijk verhogen met 50 cm
vervangen asfalt

Heb ik last van de werkzaamheden?

In 1,5 jaar tijd voeren Rijkswaterstaat, gemeente Amsterdam, waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Waternet tussen Halfweg en Amsterdam veel verschillende werkzaamheden tegelijkertijd uit. Door samen te werken, kunnen we de complexe werkzaamheden effici├źnter uitvoeren en slim op elkaar afstemmen. Dat scheelt tijd en kosten. Ook scheelt dit overlast op de langere termijn: als we klaar zijn met De Nieuwe N200 zijn er komende jaren geen grootschalige werkzaamheden nodig op de N200.┬á

De keerzijde is dat de omgeving in ieder geval tot eind 2019 last heeft van de werkzaamheden. Denk aan geluidsoverlast, extra reistijd en omleidingen. We doen er alles aan om de overlast zo veel mogelijk te beperken. Zo blijft er steeds 1 rijstrook per richting op de N200 open. Hierdoor blijven Halfweg en Amsterdam via de N200 bereikbaar blijft door steeds 1 rijstrook per rijrichting op de N200 open te houden. Ook houden we u op de hoogte van werkzaamheden die overlast kunnen veroorzaken. Bekijk voor meer informatie onze Facebookpagina De Nieuwe N200 of de website over de Nieuwe N200.

Wanneer

Gereed: medio 2020
Zomer 2020

Op de N200 wordt een definitieve deklaag gelegd en de nieuwe brug in Halfweg wordt opengesteld. Daarna wordt de noordelijke boezembrug gesloopt

Bekijk de volledige planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Onderliggende pagina's