N200: Groot onderhoud

N200: Groot onderhoud

Waarom

  • De N200 tussen Amsterdam A10 West en Halfweg is toe aan groot onderhoud en krijgt gedeeltelijk een nieuwe weginrichting.
  • Dit doen we onder meer door middel van dijkophoging, vervanging van drinkwatertransportleidingen en het vernieuwing van boezembruggen en een duiker.
  • Zo kan de N200 weer jaren mee.

Alle doelen en resultaten

Hoe

dijk verhogen met 50 cm
vervangen asfalt

Heb ik last van de werkzaamheden?

In 1,5 jaar tijd voeren we tussen Halfweg en Amsterdam veel verschillende werkzaamheden tegelijkertijd uit. Dit gaat hinder opleveren, maar zorgt uiteindelijk voor minder overlast omdat we de komende jaren geen grootschalige werkzaamheden hoeven uit te voeren op de N200

De keerzijde is dat de omgeving tijdens de werkzaamheden hinder kan verwachten. Denk aan geluidsoverlast, extra reistijd en omleidingen. We doen er alles aan om de overlast zo veel mogelijk te beperken. Zo zorgen we ervoor dat Halfweg en Amsterdam via de N200 altijd bereikbaar blijft door steeds 1 rijstrook per rijrichting op de N200 open te houden. Ook houden we u op de hoogte van werkzaamheden die overlast kunnen veroorzaken.

Wanneer

Gereed: december 2019

Bekijk de volledige planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Nieuws

Meer nieuws

Zie ook

Onderliggende pagina's