N200: Groot onderhoud

N200: Groot onderhoud

Waarom

  • De N200 tussen Amsterdam A10 West en Halfweg was toe aan groot onderhoud.
  • De dijk onder de weg was verzakt, de drinkwatertransportleidingen uit 1853 en de oude Boezembruggen bij Halfweg waren toe aan vervanging.
  • Reden om de handen ineen te slaan en al deze werkzaamheden tegelijkertijd uit te voeren.

Hoe

We vervingen de drinkwatertransportleidingen, verhoogden de dijk, bouwden een nieuwe Boezembrug, duiker en een ecopassage. Tot slot kreeg de N200 een nieuwe weginrichting.
Inmiddels kan de N200 weer jaren mee.

Voorspoedig verloop werkzaamheden N200

In 1,5 jaar tijd voerden Rijkswaterstaat, gemeente Amsterdam, waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Waternet tussen Halfweg en Amsterdam veel verschillende werkzaamheden tegelijkertijd uit. Door samen te werken, konden we de complexe werkzaamheden efficiƫnter uitvoeren en slim op elkaar afstemmen. Dit scheelde tijd en kosten en we konden meer voor elkaar krijgen. Zoals bijvoorbeeld de aanleg van de ecopassage. Ook scheelt dit in overlast op de langere termijn: er zijn de komende jaren geen grootschalige werkzaamheden meer nodig op de N200.

  • De dijk is weer op hoogte gebracht.
  • Sloterdijk is beter verbonden met het omliggende gebied door de aanleg va de stedelijke weg met drie nieuwe oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers.
  • De drinkwatertransportleidingen onder de N200 zijn vervangen.
  • De boezembruggen zijn vervangen en de openbare ruimte in Halfweg is opnieuw ingericht.
  • Het wegdek van de N200 is vervangen door stiller asfalt.
  • 2 natuurgebieden zijn met elkaar verbonden door een ecopassage.

Wanneer

Gereed: project afgerond

De Nieuwe N200 tijdens corona

Tijdens de coronacrisis werken veel mensen in primaire beroepen door om ons land draaiende te houden. Ook het werk aan de N200 kon doorgaan zodat het project tijdig afgerond kon worden.