Doelen en resultaten

Doelen en resultaten

De N200 krijgt tussen Amsterdam en Halfweg een grondige opknapbeurt. Groot onderhoud aan de weg en dijk, nieuwe drinkwatertransportleidingen, een groene entree van Amsterdam, een nieuwe brug bij Halfweg en de aanleg van een ecopassage.

Initiatiefnemers Rijkswaterstaat, gemeente Amsterdam, waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Waternet sloegen de handen ineen om alle werkzaamheden in één keer goed aan te pakken. Zo wordt de uitvoeringsperiode verkort, kosten bespaard en krijgt het gebied een nieuwe uitstraling. Aannemerscombinatie ééN200 is geselecteerd om het werk uit te voeren. Op 1 oktober 2018 zijn de werkzaamheden gestart. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in de zomer van 2020 gereed.

Wat gaat er gebeuren?

Veilige dijk

De N200 (Haarlemmerweg) loopt over een oude dijk uit de 17e eeuw. Op een aantal plekken is de dijk nu 50 cm lager dan hij was. Het water zakt niet, dus eens in de zoveel tijd is het nodig om de dijk weer op hoogte te brengen.

Gebiedsontwikkeling Sloterdijk

Mede dankzij het verlagen van de snelheid naar 50 km/h, het aanleggen van de stedelijke weg en drie nieuwe oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers kan Sloterdijk uitgroeien tot woon-werkwijk. Beter verbonden met het omliggende gebied en met meer ruimte voor fietsers en voetgangers.

Levering drinkwater

Door de dijk onder de N200 lopen de eerste en oudste drinkwatertransportleidingen van Nederland die een derde van Amsterdam voorzien van schoon drinkwater. De leidingen worden een voor een vervangen. De nieuwe drinkwatertransportleidingen komen niet onder, maar naast de N200 te liggen. Dat maakt onderhoud in de toekomst een stuk makkelijker, omdat het dan niet nodig is de weg helemaal af te sluiten.

Beter inrichting in Halfweg

De Nieuwe N200 past beter bij het dorpse karakter van Halfweg. Het verkeer rijdt er straks langzamer en langs de weg komt meer groen. Ook vervangen we de boezembruggen. De brug komt in een scherpere bocht te liggen, om te zorgen dat verkeer gas terugneemt.

Werk aan de weg

Het wegdek van de N200 is aan vervanging toe. De weg krijgt stiller asfalt en verandert vanaf de Seineweg in een stedelijke weg met een maximumsnelheid van 50 km/h.

Ontsluiting twee natuurgebieden

Als de Nieuwe N200 eenmaal een feit is, kunnen kikkers, muizen en andere dieren veilig onder de weg door. Met een ecopassage onder de Nieuwe N200 leggen we de ontbrekende schakel in de Groene As, een aaneengesloten netwerk van kleine en grote natuurgebieden tussen Amstelland en Spaarnwoude.