Planning en aanpak

Planning en aanpak

We werkten aan een nieuwe N18. In onderstaand schema vindt u de actuele planning.

Gereed: 2 mei 2018
2013 Vaststellen en publicatie van het tracébesluit (TB)
2014
  • Wijziging van het TB 
  • Start voorbereidende werkzaamheden
  • Start openbare aanbesteding uitvoering
2015
  • Onherroepelijk TB 
  • Start sloopwerkzaamheden
2016
  • Gunning van de werkzaamheden Groenlo-Enschede aan aannemer Noaber18
  • Start werkzaamheden Groenlo-Enschede 
  • Start openbare aanbesteding Varsseveld-Groenlo
Januari 2017

Gunning van de werkzaamheden Varsseveld-Groenlo aan aannemer BAM

September 2017 Start werkzaamheden Varsseveld-Groenlo
Eind 2017 N18 Varsseveld-Lichtenvoorde open voor verkeer
2 mei 2018 N18 klaar en opengesteld
Voorjaar 2018
  • Afrondende werkzaamheden Varsseveld-Lichtenvoorde
  • Afronding werkzaamheden Groenlo-Enschede

Procedure

Begin 2015 lag de wijziging van het TB voor de N18 ter inzage. Meer informatie over de procedure en downloads van de besluiten vindt u op de website Platform Participatie.

Gebruik van AEC-bodemas

Aannemerscombinatie Noaber18 heeft voor de ophoging van de taluds, de schuine vlakken langs een weg, bij de aansluiting van de nieuwe N18 op de A35, bij de aansluiting Haaksbergen en bij de aansluiting Laarberg, zogeheten AEC-bodemas toegepast. AEC-Bodemas is een restproduct van afvalenergiecentrales. Omdat het goede eigenschappen heeft op het gebied van draagkracht, wordt deze bouwstof in Nederland al meer dan 20 jaar gebruikt bij de bouw van wegen.

Het gebruik van bodemas heeft duidelijke voordelen. Zo bespaart het op bouwstoffen als zand en grind en zorgt zo voor een duurzamer milieu. Om die reden heeft de Rijksoverheid op toepassing van AEC-bodemas een greendeal afgesloten. Daarnaast is de toepassing van bodemas goedkoper dan andere ophoogmaterialen, waardoor de kosten voor de aanleg van de nieuwe N18 beperkt kunnen blijven. Meer informatie vindt u in de veelgestelde vragen over AEC-bodemas.

Onderliggende pagina's