01 Doelen en resultaten

Doelen en resultaten

Rijkswaterstaat zorgt voor een nieuwe rijksweg tussen Groenlo en Enschede. Tussen Varsseveld en Lichtenvoorde passen we de N18 aan. De weg is nu druk en onveilig voor omwonenden en het verkeer. Behalve het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid, werken we ook aan de bereikbaarheid van de regio, onder meer voor de economische ontwikkeling van het gebied.

Wat gaan we doen?

We treffen verschillende maatregelen:

  • De N18 bij Varsseveld krijgt 2 rijbanen met 2 rijstroken. 
  • Tussen Varsseveld en Lichtenvoorde treffen we maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. 
  • Tussen Groenlo en Enschede komt een 27 kilometerlange nieuwe weg om Eibergen, Haaksbergen en Usselo heen.
  • We verhogen de maximumsnelheid tussen Groenlo en Enschede naar 100 km/h. 
  • We leggen fietstunnels, fietspaden, viaducten en ongelijkvloerse kruisingen aan.
  • We leggen geluidwerende voorzieningen en geluidreducerend asfalt aan.
Een impressie van De Nieuwe Twenteroute.

Natuur en milieu

We compenseren de natuur door gekapte bomen en verwijderde struiken te herplanten. Dit gebeurt met inheemse soorten en waar het kan op de plek waar het groen verdwijnt. Om de ecologische hoofdstructuur te herstellen, leggen we in de buurt van de N18 voor 36 ha nieuw natuurgebied aan. 

Voor dieren treffen we diverse voorzieningen: 3 vleermuistorens als overnachtingsplek bijvoorbeeld en ecoduikers die kleine dieren veilig helpen bewegen van gebied naar gebied. Voor grotere dieren maken we een faunapassage bij de Hagmolenbeek en creëren we natuurlijke oversteekmogelijkheden, bijvoorbeeld bij beken. Nieuw groen maken we aantrekkelijk voor insecten.

Groen bouwen

Rijkswaterstaat zet bij dit project duurzame en recyclebare materialen in. Zo dragen we bij aan de doelstelling van het kabinet om duurzaamheid in infrastructurele projecten te verhogen en het energiegebruik met 20% te verlagen.

Samenwerking

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu werkt Rijkswaterstaat voor de N18 samen met regionale overheden: provincies Gelderland en Overijssel, regio’s Twente en Achterhoek, waterschappen Vechtstromen en Rijn en IJssel en de gemeenten Oude IJsselstreek, Oost Gelre, Berkelland, Haaksbergen en Enschede.