01 Doelen en resultaten

Doelen en resultaten

Rijkswaterstaat zorgde voor een nieuwe rijksweg tussen Groenlo en Enschede. Tussen Varsseveld en Lichtenvoorde pasten we de N18 aan. De weg is nu druk en onveilig voor omwonenden en het verkeer. Behalve het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid, werkten we ook aan de bereikbaarheid van de regio, onder meer voor de economische ontwikkeling van het gebied.

Wat hebben we gedaan?

We troffen verschillende maatregelen:

  • De N18 bij Varsseveld kreeg 2 rijbanen met 2 rijstroken. 
  • Tussen Varsseveld en Lichtenvoorde troffen we maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. 
  • Tussen Groenlo en Enschede kwam een 27 kilometerlange nieuwe weg om Eibergen, Haaksbergen en Usselo heen.
  • We verhoogden de maximumsnelheid tussen Groenlo en Enschede naar 100 km/h. 
  • We legden fietstunnels, fietspaden, viaducten en ongelijkvloerse kruisingen aan.
  • We legden geluidwerende voorzieningen en geluidreducerend asfalt aan.
Een impressie van de Nieuwe Twenteroute.

Natuur en milieu

We compenseerden de natuur door gekapte bomen en verwijderde struiken te herplanten. Dit gebeurde met inheemse soorten en waar het kon op de plek waar het groen verdween. Om de ecologische hoofdstructuur te herstellen, legden we in de buurt van de N18 voor 36 ha nieuw natuurgebied aan. 

Voor dieren troffen we diverse voorzieningen: 3 vleermuistorens als overnachtingsplek bijvoorbeeld en ecoduikers die kleine dieren veilig helpen bewegen van gebied naar gebied. Voor grotere dieren maakten we een faunapassage bij de Hagmolenbeek en creëren we natuurlijke oversteekmogelijkheden, bijvoorbeeld bij beken. Nieuw groen maakten we aantrekkelijk voor insecten.

Groen bouwen

Rijkswaterstaat zette bij dit project duurzame en recyclebare materialen in. Zo dragen we bij aan de doelstelling van het kabinet om duurzaamheid in infrastructurele projecten te verhogen en het energiegebruik met 20% te verlagen.

Samenwerking

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu werkte Rijkswaterstaat voor de N18 samen met regionale overheden: provincies Gelderland en Overijssel, regio’s Twente en Achterhoek, waterschappen Vechtstromen en Rijn en IJssel en de gemeenten Oude IJsselstreek, Oost Gelre, Berkelland, Haaksbergen en Enschede.