N18: Varsseveld - Enschede

onderliggende pagina's

N18: Varsseveld - Enschede

Waarom

  • De N18 tussen Varsseveld en Enschede is een drukke en onveilige weg in de Achterhoek en Twente.
  • De weg gaat door de bebouwde kom van Eibergen, Haaksbergen en Usselo.
  • Dat levert problemen op voor de verkeersveiligheid en leefbaarheid.
  • Daarom maken we deze weg veiliger voor mens en omgeving en de regio beter bereikbaar.

Alle doelen en resultaten

Hoe

N18 om dorpskernen van Eibergen, Haaksbergen en Usselo heen leiden

Heb ik last van de werkzaamheden?

De voorbereidende werkzaamheden aan de N18 zijn vanaf medio 2015 gestart. Er is nog geen concrete hinder bekend.

Wanneer

Gereed: 2018
2017/2018
  • Aanleg tracé Groenlo-Enschede en Varsseveld-Groenlo: realiseren aansluitingen en bouw viaducten en onderdoorgangen
2018 Openstelling nieuwe N18

Meer over de planning

Documenten

Hoofdkaart N18 Varsseveld-Enschede
Overzichtskaart toekomstige situatie N18 tussen Groenlo en Enschede pdf 1 MB / juni 2017
Hoe wordt luchtkwaliteit langs autosnelwegen bepaald?
Informatie over de berekeningen die Rijkswaterstaat doet en de factoren die daarbij een rol spelen pdf 3 MB / juli 2016

Alle documenten

Wat

Samenwerking

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu werkt Rijkswaterstaat voor de N18 samen met regionale overheden: provincies Gelderland en Overijssel, regio’s Twente en Achterhoek en betrokken gemeenten en waterschappen.

Webcam

De aannemer heeft een webcam geplaatst bij de bouw van de verdiepte ligging van de N18 in Haaksbergen. Via de camera kijkt u naar de plek waar de Geukerdijk en de monumentale spoorlijn van de Museum Buurtspoorweg in de toekomst over de N18 heengaan. De webcam maakt ieder kwartier een foto.

Volg de werkzaamheden via een webcam

Nieuws

Stuur door