xx Saneringsplan Zee & Delta 2 – N57 en N59 fase 1

Saneringsplan Zee & Delta 2 – N57 en N59 fase 1

Dit geluidsaneringsplan is opgesteld voor woningen langs de N57 en de N59 die liggen in één van de volgende gemeenten: Schouwen-Duiveland, Veere en Noord-Beveland.

Planning

Oktober 2019Bekendmaking geluidmaatregelen
November 2019Bekendmaking ontwerpgeluidsaneringsplan door Bureau Sanering Verkeerslawaai en de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen tussen 29 november 2019 en 10 januari 2020
Medio 2020Bekendmaking definitief geluidsaneringsplan door Bureau Sanering Verkeerslawaai en de mogelijkheid om een beroep in te dienen tussen 29 mei en 9 juli 2020.

Geluidmaatregelenkaart

Wilt u weten of uw woning in de plannen voorkomt? En zo ja, wat de plannen bij uw woning of in uw omgeving zijn? In de geluidmaatregelenkaart vindt u alle informatie, van de berekende geluidbelasting tot de beoogde geluidmaatregelen. U zoekt door uw eigen postcode en huisnummer in te voeren.

Kunt u geen resultaten voor uw adres vinden? Dan kan dat komen door een van de redenen die hieronder staan.

  • Dit adres ligt te ver van een rijksweg af en is daarom niet meegenomen in de geluidberekeningen.
  • Voor dit adres is berekend dat het geluidniveau aan de buitenkant van de woning onder de saneringsdrempel ligt.
  • Dit adres ligt bij een wegvak waarvoor een project wordt voorbereid of al is uitgevoerd. Als de woning op dit adres in aanmerking kwam voor geluidsanering, dan wordt of is dit al uitgevoerd als onderdeel van dit project.

Officiële procedure

Wanneer de ontwerpgeluidsaneringsplannen klaar zijn, vindt u ze op de website van Bureau Sanering Verkeerslawaai. U heeft na de publicatie 6 weken de mogelijkheid om een zienswijze indienen. Hoe dat moet, leest u ook op de website van Bureau Sanering Verkeerslawaai. De minister bekijkt alle zienswijzen voor zij een besluit neemt. Daarna wordt er een definitief besluit genomen. Heeft u het idee dat er niet op de goede manier rekening is gehouden met uw zienswijze? Dan kunt u in beroep gaan.

Rijkswaterstaat informeert de bewoners van de, bij geluidsanering betrokken, woningen per brief over de procedure.

Op de hoogte blijven

Wilt u zo snel mogelijk op de hoogte zijn van de voortgang van het geluidsaneringsplan voor uw omgeving? Meld u dan aan voor updates via onze e-mailservice.

Vragen?

U kunt telefonisch contact opnemen met een van onze medewerkers via de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis). Dit nummer is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 07.00 en 20.00 uur en op zaterdagen, zondagen en feestdagen van 10.00 tot 18.30 uur. Ook kunt u het contactformulier invullen.