Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG): Aanpak geluidoverlast woningen

Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG): Aanpak geluidoverlast woningen

Waarom

  • Langs de rijkswegen zorgt verkeersgeluid voor overlast bij omwonenden
  • Bij duizenden woningen is het geluid erg toegenomen of erg hoog
  • Om dit te verminderen onderzoeken we binnen het MJPG welke geluidmaatregelen genomen kunnen worden
  • Het geluid binnenshuis brengen we binnen de wettelijke grens
  • We verbeteren zo de leefbaarheid voor duizenden huishoudens

Bekijk de doelen en resultaten

Hoe

eenmalig geluidonderzoeken uitvoeren
stiller asfalt, geluidschermen en geluidisolatie voor woningen

Animatie uitleg Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG)

Bij woningen waarbij al lang sprake is van te hoge geluidbelasting pakt Rijkswaterstaat het geluid aan. Dit gebeurt in het Meerjarenprogramma Geluidsanering, MJPG. In deze animatie leggen we uit wat dit inhoudt.

Nederland is klein. En met 17 miljoen inwoners, 3.000 kilometer aan rijkswegen en 10 miljoen auto's en vrachtwagens is het ook behoorlijk druk. Al dat verkeer op de rijkswegen maakt geluid. Dat kunnen we niet voorkomen. Maar wel beheersen! In deze video laten we u één van de manieren zien waarop Rijkswaterstaat dit doet. Bij woningen waar al lang sprake is van een te hoge geluidbelasting pakt Rijkswaterstaat het geluid aan: Dit gebeurt in het Meerjarenprogramma Geluidsanering. Of kortgezegd: MJPG. We zoeken de meest efficiënte manier om het geluid terug te dringen. Het liefst pakken we het geluid bij de bron aan. Zoals met het aanbrengen van stiller asfalt. Een andere maatregel is geluidschermen plaatsen: Of het aanbrengen van gevelisolatie bij woningen, zoals het plaatsen van dubbel glas of het dichten van kieren... Welke geluidmaatregelen waar komen stelt de minister vast in geluidsaneringsplannen. Op deze plannen kunt u reageren. Als de geluidsaneringsplannen definitief zijn, voeren we de maatregelen uit. Daarna berekenen we jaarlijks het geluid opnieuw Overschrijdt het geluid de wettelijke grens? Dan onderzoeken we maatregelen. Zo brengen én houden we het geluid voor omwonenden onder de gestelde grens. Wilt u meer weten over hoe Rijkswaterstaat het geluid aanpakt? Kijk dan op www.rws.nl/aanpakgeluid

Wanneer

Gereed: 2023
2018 Bekendmaking van de geluidmaatregelen bij de A17 Moerdijk
2019 – 2020 Bekendmaking van de geluidmaatregelen in ontwerp-saneringsplannen en saneringsplannen
vanaf 2020 Uitvoeren van de geluidmaatregelen

Bekijk de planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Documenten Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG)

Handreiking MJPG
Handreikingen voor landschappelijke en stedenbouwkundige visies voor gemeenten, in het kader van het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) pdf 348 kB / mei 2017