01 Planning

Planning

Op deze pagina vindt u de planning van het project Gevelisolatie. De volgende gevelisolatieonderzoeken zijn gepland.

Project gereed: 2023
3e kwartaal 2019
  • Besluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai inpassingsplan Rijnlandroute (2014), ingenieursbureau Tauw.
1e kwartaal 2020
  • Tracébesluit A1 Apeldoorn – Azelo (2018), ingenieursbureau Tauw.
  • Saneringsbesluit A1 Lochem – Azelo (2018), ingenieursbureau Tauw.
2e kwartaal 2020
  • Saneringsplan MJPG gemeente Geldermalsen (2018), ingenieursbureau Cicom & Copiers.
3e kwartaal 2020
  • Saneringsplan Midden-Nederland A1, A6, A12 en A27 (2020), ingenieursbureau Lievense.
  • Saneringsplan Zee & Delta 1 - N61 en A58 fase 1 (2020), ingenieursbureau nader bepaald.
  • Saneringsplan Zee & Delta 2 - N61 en A58 fase 1 (2020), ingenieursbureau nader bepaald.

Deze planning is onder voorbehoud. Planning van de fasering van de realisatie, is nog niet bekend.