01 Planning

Planning

Op deze pagina vindt u de planning van het project Gevelisolatie. De volgende gevelisolatieonderzoeken zijn gepland.

Project gereed: 2023
1e kwartaal 2019
 • Tracébesluit Blankenburgverbinding (2016, 2017), ingenieursbureau Nibag
 • Besluit wijziging geluidproductieplafonds op referentiepunten Aansluiting A16/N3, Dordrecht (2017), ingenieursbureau Nibag
 • Omgevingsvergunning voor het ombouwen van spoorwegemplacement Leeuwarden (2018), uitgevoerd door Noordelijk Akoestisch Adviesbureau
2e kwartaal 2019
 • Besluit wijziging geluidproductieplafonds op referentiepunten A37 N854 – knooppunt Holsloot (2018), uitgevoerd door project Gevelisolatie
 • Besluit wijziging geluidproductieplafonds A37 Holsloot – Duitse grens (2018), uitgevoerd door project Gevelisolatie
3e kwartaal 2019
 • Tracébesluit weguitbreiding Schiphol - Amsterdam - Almere (2017), ingenieursbureau nader te bepalen.
 • Tracébesluit Zuidasdok (2016, wijziging 2016, wijziging 2017), uitgevoerd door project Gevelisolatie.
 • Tracébesluit Extra Sneltrein Groningen – Leeuwarden (2017), ingenieursbureau nader te bepalen.
 • Besluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai inpassingsplan Rijnlandroute (2014), ingenieursbureau nader te bepalen.
 • Besluit vaststelling saneringsplan A17 Moerdijk (2019), uitgevoerd door ingenieursbureau Nibag.
 • Saneringsbesluit A15 Papendrecht – Sliedrecht (2018), uitgevoerd door ingenieursbureau Nibag.

Deze planning is onder voorbehoud.