01 Planning

Planning

Op deze pagina vindt u de planning van het project Gevelisolatie. De volgende gevelisolatieonderzoeken zijn gepland.

Project gereed: 2023
3e kwartaal 2018
  • Amstelveenlijn, uitgevoerd door M+P
1e kwartaal 2019
  • Tracébesluit Blankenburgverbinding (2016, 2017), ingenieursbureau Nibag
  • Besluit wijziging geluidproductieplafonds op referentiepunten Aansluiting A16/N3, Dordrecht (2017), ingenieursbureau Nibag
  • Omgevingsvergunning voor het ombouwen van spoorwegemplacement Leeuwarden (2018), uitgevoerd door Noordelijk Akoestisch Adviesbureau
2e kwartaal 2019
  • Besluit wijziging geluidproductieplafonds op referentiepunten A37 N854 – knooppunt Holsloot (2018), uitgevoerd door project Gevelisolatie
  • Besluit wijziging geluidproductieplafonds A37 Holsloot – Duitse grens (2018), uitgevoerd door project Gevelisolatie
3e kwartaal 2019
  • Tracébesluit weguitbreiding Schiphol - Amsterdam - Almere (2017), ingenieursbureau nader te bepalen
  • Tracébesluit Zuidasdok (2016, wijziging 2016, wijziging 2017), ingenieursbureau nader te bepalen

Deze planning is onder voorbehoud.