01 Planning

Planning

Op deze pagina vindt u de planning van het project Gevelisolatie. De volgende gevelisolatieonderzoeken zijn gepland.

Project gereed: 2023
3e kwartaal 2019
  • Tracébesluit weguitbreiding Schiphol - Amsterdam - Almere (2017), ingenieursbureau Lievense.
  • Tracébesluit Extra Sneltrein Groningen – Leeuwarden (2017), ingenieursbureau Boorsma.
  • Besluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai inpassingsplan Rijnlandroute (2014), ingenieursbureau Tauw.
  • Besluit vaststelling saneringsplan A17 Moerdijk (2019), ingenieursbureau Nibag.
  • Saneringsbesluit A15 Papendrecht – Sliedrecht (2018), ingenieursbureau Nibag.
1e kwartaal 2020
  • Tracébesluit A1 Apeldoorn – Azelo (2018), ingenieursbureau Tauw.
  • Saneringsbesluit A1 Lochem – Azelo (2018), ingenieursbureau Tauw.
  • Saneringsplan MJPG gemeente Geldermalsen (2018), ingenieursbureau nader te bepalen.

Deze planning is onder voorbehoud.