Gevelisolatie

Gevelisolatie

Waarom

  • Het verkeer op onze rijkswegen, het spoor en bij luchthavens maakt geluid en dat kan zorgen voor geluidoverlast bij omwonenden.
  • De wet beschermt omwonenden tegen te veel verkeersgeluid in hun woning.
  • Gevelisolatieonderzoek stelt vast wat het geluidniveau in woningen is.
  • Woningen waarbij het geluidniveau boven de wettelijke norm komt, komen in aanmerking voor geluidisolatie.

Hoe

een ingenieursbureau voert het onderzoek uit

Wat

Niet iedere woning komt in aanmerking voor gevelisolatieonderzoek, maar alleen woningen waarvoor dit in een besluit, zoals een tracébesluit, is vastgesteld. Zo’n besluit heeft een inspraakprocedure doorlopen en wordt hierna gepubliceerd. Besluiten worden gepubliceerd op het Platform Participatie of op de website van het Bureau Sanering Verkeerslawaai, onder Bekendmakingen bij Rijksinfrastructuur. Gevelisolatie voor rijkswegen, spoorwegen en luchthavens gebeurt vanuit 1 landelijk project.

Hoe werkt gevelisolatie?

Hoe gevelisolatie precies in z'n werk gaat, leest u op de pagina maatregelen tegen geluidoverlast. Hier vindt u ook informatie over andere maatregelen tegen geluidoverlast, zoals stiller asfalt en geluidschermen.

Wanneer

Planning start onderzoek gevelisolatie
2e kwartaal 2019
  • Besluit wijziging geluidproductieplafonds op referentiepunten A37 N854 – knooppunt Holsloot (2018), uitgevoerd door project Gevelisolatie
  • Besluit wijziging geluidproductieplafonds A37 Holsloot – Duitse grens (2018), uitgevoerd door project Gevelisolatie
3e kwartaal 2019
  • Tracébesluit weguitbreiding Schiphol - Amsterdam - Almere (2017), ingenieursbureau nader te bepalen
  • Tracébesluit Zuidasdok (2016, wijziging 2016, wijziging 2017), ingenieursbureau nader te bepalen

Bekijk de volledige planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Documenten