Gevelisolatie

Gevelisolatie

Waarom

  • Het verkeer op onze rijkswegen, het spoor en bij luchthavens maakt geluid en dat kan zorgen voor geluidoverlast bij omwonenden.
  • De wet beschermt omwonenden tegen te veel verkeersgeluid in hun woning.
  • Gevelisolatieonderzoek stelt vast wat het geluidniveau in woningen is.
  • Woningen waarbij het geluidniveau boven de wettelijke norm komt, komen in aanmerking voor geluidisolatie.

Hoe

een ingenieursbureau voert het onderzoek uit

Wat

Niet iedere woning komt in aanmerking voor gevelisolatieonderzoek, maar alleen woningen waarvoor dit in een besluit, zoals een tracébesluit, is vastgesteld. Zo’n besluit heeft een inspraakprocedure doorlopen en wordt hierna gepubliceerd. Besluiten worden gepubliceerd op het Platform Participatie of op de website van het Bureau Sanering Verkeerslawaai, onder Bekendmakingen bij Rijksinfrastructuur. Gevelisolatie voor rijkswegen, spoorwegen en luchthavens gebeurt vanuit 1 landelijk project.

Hoe werkt gevelisolatie?

Hoe gevelisolatie precies in z'n werk gaat, leest u op de pagina maatregelen tegen geluidoverlast. Hier vindt u ook informatie over andere maatregelen tegen geluidoverlast, zoals stiller asfalt en geluidschermen.

Wanneer

Planning start onderzoek gevelisolatie
1e kwartaal 2019
  • Tracébesluit Blankenburgverbinding (2016, 2017), ingenieursbureau nader te bepalen
  • Besluit wijziging geluidproductieplafonds op referentiepunten Aansluiting A16/N3, Dordrecht (2017), ingenieursbureau nader te bepalen
  • Besluit wijziging geluidproductieplafonds op referentiepunten Zutphen – Lichtenvoorde spoor (2017), ingenieursbureau nader te bepalen
  • Omgevingsvergunning voor het ombouwen van spoorwegemplacement Leeuwarden (2018), ingenieursbureau nader te bepalen

Bekijk de volledige planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Documenten