02 Planning

In 2013 zijn de werkzaamheden gestart. Eind 2018 is de omgelegde A9 klaar. Hier vindt u een uitgebreide planning.

Gereed: 2018
26 april - 7 juni 2012 Tracébesluit en nota van antwoord ter inzage
December 2012 Gunning realisatiecontract aan aannemer Combinatie BadhoeverBogen
27 november 2013 Start werkzaamheden omlegging A9 Badhoevedorp
Begin 2016 Opening eerste nieuwe viaducten en onderdoorgangen van de Schipholweg (N232)
Juni 2016 Opening eerste gedeelte van de nieuwe A9: vanaf de A9 vanuit Haarlem (knooppunt Raasdorp) via de nieuwe verbindingsboog naar de A4 richting Amsterdam, verkeer op de A9 vanuit Haarlem richting Amstelveen blijft gebruik maken van de oude A9
Eind 2016 Opening hoofdrijbaan A9 vanuit Haarlem (knooppunt Raasdorp) richting Amstelveen. Opening verbindingsboog van nieuwe A9 vanuit Haarlem naar A4 richting Schiphol, verkeer in tegenovergestelde richting (vanuit Amstelveen richting Haarlem) blijft gebruik maken van de oude A9
Voorjaar 2017
  • Opening hoofdrijbaan A9 vanuit Amstelveen richting Haarlem, de nieuwe A9 is nu in beide richtingen geopend en de oude A9 is vanaf dit moment buiten gebruik
  • Sloop van de oude A9, inclusief verwijderen van het talud
Zomer 2017

Vlak voor de zomer is een start gemaakt met de sloop van de A9. Geleiderail, verkeersborden, verlichting etc werden verwijderd. Ook is de toplaag (het wegdek) inmiddels verwijderd en is er dus alleen nog maar zand te vinden. De viaducten blijven in 2017 nog gewoon zoals ze zijn.

Begin 2019 Oude A9 gesloopt (grootste gedeelte is eind 2018 al gereed)

2018

In 2018 wordt een begin gemaakt met sloop van de onderdoorgangen. In april 2018 is gestart met de sloop van de eerste onderdoorgang; die van de Plesmanlaan. De sloop van een onderdoorgang duurt zo'n 3 à 4 weken per onderdoorgang. We informeren omwonenden enkele weken voor de start van de werkzaamheden middels een bijeenkomst. Omleidingen voor het verkeer worden vooraf afgestemd met de gemeente.

De tweede viaduct die wordt gesloopt is die van de Hoofdvaart. Dan volgt de PA Verkuijllaan. Zo werken we in de richting van de Sloterweg en tenslotte de Kamerlingh Onneslaan. We organiseren steeds een kleine informatiebijeenkomst voor de omwonenden zodat zij weten wat er allemaal moet gebeuren, hoe de aannemer de sloop aanpakt en welke overlast dat met zich meebrengt.

Deze planning is onder voorbehoud.