01 Doelen en resultaten

Doelen en resultaten

Rijkswaterstaat heeft de A9, die dwars door Badhoevedorp liep, omgelegd naar de zuidkant van het dorp. Hierdoor verbetert de leefomgeving in Badhoevedorp en rijdt het verkeer beter door.

Aanleiding

In 1999 stelde de minister van het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat voor om de bereikbaarheid van de Randstad te verbeteren door onder andere de A9 te verbreden. Voor partijen in de regio was dat de aanleiding om, samen met Rijkswaterstaat, een alternatief omleggingsplan te maken.

Leefbaarheid

Met de omlegging verbetert de leefbaarheid in Badhoevedorp. De nieuwe A9 loopt niet meer dwars door Badhoevedorp. Hierdoor neemt geluidoverlast voor inwoners van het dorp af en verbetert de luchtkwaliteit. Door het terugdringen van de files op de A9 neemt het sluipverkeer door de kern van Badhoevedorp automatisch af.

9 mijlpalen

Van 2013 tot en met 2018 zijn er 9 belangrijke mijlpalen in de realisatie van de omlegging van de A9 bij Badhoevedorp. De volgorde van de mijlpalen is onder voorbehoud van wijzigingen.

  • Start werkzaamheden omlegging A9 Badhoevedorp
  • Verlegging busbaan/Loevesteinse Randweg gereed
  • Opening Sloterweg-viaduct over nieuwe A9
  • Opening eerste deel nieuwe A9 (verbinding A9 Haarlem - A4 Schiphol)
  • Hoogste punt A9 bereikt
  • Opening onderdoorgang voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer
  • Start sloopwerkzaamheden oude A9
  • Volledige openstelling nieuwe A9
  • Sloop oude A9 afgerond