05 Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Rijkswaterstaat legt extra rijstroken aan in de snelweg A9 tussen Holendrecht en Diemen (Gaasperdammerweg). Bekijk hier alle veelgestelde vragen.

 1. Bekijk alle foto’s en video’s of raadpleeg het IXAS-werkschema over de werkzaamheden. Op het online bezoekerscentrum van Rijkswaterstaat over de A9 Gaasperdammerweg is een nieuwe interactieve kaart gelanceerd. De kaart laat de omgeving van de A9 Gaasperdammerweg zien van nu (2019), straks als het park op het tunneldak klaar is (2021) en met de bouwvelden die de gemeente Amsterdam in de toekomst wil gebruiken om woningen te bouwen.

 2. De ruwbouw, ofwel het betonwerk, van de Gaasperdammertunnel is sinds oktober 2017 klaar. De werkzaamheden vinden sindsdien voornamelijk in de tunnel plaats waar we aan de afbouw van de tunnel werken. Daar testen we de technische systemen die voor de veiligheid in de tunnel zorgen. Om de tunnel te kunnen bouwen, verlegden en verbreden we deels de rijbanen en verbreden we viaducten.
   
  In knooppunt Holendrecht, daar waar de A9 en de A2 samenkomen,  bouwden we 2 nieuwe verbindingsbogen en een fly-over. Het geluidsscherm bij Kantershof werd verhoogd, verplaats en verlengd. Tot slot vervingen we de asfaltverharding door dubbellaags geluidreducerend asfalt en pasten we de bewegwijzering aan. 

 3. De tunnel gaat in 4 fasen open voor het verkeer. Op zondag 5 juli 2020 gaan de 2 buizen voor verkeer richting knooppunt Holendrecht (A2) open. Meer informatie leest u op het Online Bezoekerscentrum.

 4. Rijkswaterstaat verlengde de viaducten in de spoorlijn Amsterdam - Utrecht en de Geinlijn (metro) over de A9 Gaasperdammerweg. Ook voor metrolijn 53 Gaasperplas is een nieuw viaduct van het metrospoor boven de nieuwe tunnelbak gebouwd. Hiermee maakten we ruimte voor de toekomstige 5 tunnelbuizen en creëerden we zo een tijdelijke onderdoorgang tijdens de bouw van de Gaasperdammertunnel voor het verkeer op de A9.

 5. Op het tunneldak van de Gaasperdammertunnel komt een groot park. Het is ongeveer 2 km lang en 65 meter breed en heeft daarmee een oppervlakte van circa 15 ha. Ter hoogte van de Gooieseweg wordt het park onderboken door een ovonde met de op- en afritten van en naar de S112 Gooiseweg (S112). Op en rond de tunnel komen 3600 bomen en 850 heesters. We zaaien de ruimte tussen de bomen in met gras en bloemen. Voetpaden maken het mogelijk om straks over het dak van de tunnel te lopen. Het Abcouderpad, Bijlmerpleinpad, Reigersbospad, Kelbergenpad, Nellesteinpad en Gaasperparkpad lopen straks in noord-zuidrichting over de tunnel heen. Er is ook ruimte voor nieuwe activiteiten en voorzieningen in het park. Gedacht wordt aan bijvoorbeeld (nuts)tuinen, sport- en spelvoorzieningen, kunst en stadslandbouw/urban farming. Het park verbindt straks ook het Nelson Mandelapark en het Centraal Park Gaasperdam.   
   
  In Amsterdam-Zuidoost zijn nieuwe watergangen gegraven. De vijvers in de Bijlmerweide zijn met 2,27 ha vergroot om het oppervlaktewater ruimte te geven. Rond de Gaasperplas is een bypass gegraven, zodat het water uit de woonwijken van Gaasperdam om de plas heen naar de Gaasp stroomt. De waterkwaliteit van de Gaasperplas is hierdoor verbeterd.
   
  De wijken rondom de A9 krijgen met de komst van de tunnel schonere lucht en minder geluidsoverlast. Samen met de gemeente Amsterdam en omwonenden heeft Rijkswaterstaat een groeninrichtingsplan gemaakt voor het tunneldak en de directe omgeving van de tunnel. 
   
  De A9 vormt na de realisatie van de tunnel geen belemmering meer tussen de gebieden aan weerszijden van de Gaasperdammerweg.

 6. In een aantal zones naast de Gaasperdammertunnel zal in de toekomst gebouwd worden door de gemeente Amsterdam. De woningbouw is nodig om de vele (nieuwe) Amsterdammers een dak boven hun hoofd te kunnen bieden. Meer inwoners zorgt er ook voor dat allerlei voorzieningen (winkels, scholen, sportvoorzieningen) behouden blijven in Zuidoost. Wonen aan het park op het tunneldak is bijzonder en gewild. Hoeveel woningen en voor wie er gebouwd gaat worden, ligt nog niet vast. Er is ook nog niet gestart met het maken van concrete plannen voor de nieuwe woonbuurten naast de tunnel en de verdere invulling van het park op het tunneldak. Het startmoment voor de gebiedsontwikkeling Gaasperdammertunnelzone is onzeker en afhankelijk van de  voortgang van lopende woningbouwprojecten in Amsterdam-Zuidoost en de ontwikkeling van de Amsterdamse woningmarkt. De woningbouw naast de tunnel start zeker niet vóór 2022, en kan ook zelfs pas 5 à 10 jaar later worden ontwikkeld. Op de interactieve kaart kunt u de omgeving van de A9 Gaasperdammerweg zien met de bouwvelden die de gemeente Amsterdam in de toekomst wil gebruiken om woningen te bouwen.

 7. Rijkswaterstaat streeft ernaar tijdens de bouw van de Gaasperdammertunnel zo duurzaam mogelijk te werken en daarnaast een duurzame tunnel op te leveren. Dat vraagt creativiteit en kritisch denkvermogen. Wij doen dit samen met opdrachtnemers en omgevingspartners. Haalbare ideeën proberen we, indien mogelijk, in dit project te realiseren. Denk aan het hergebruiken van zand binnen het project. Ook onderzoeken we of we zonnepanelen op het tunneldak kunnen plaatsen om stroom op te wekken, breiden we het oppervlaktewater uit met een singel en leggen we natuurvriendelijke oevers aan. In de tunnel komt lichtgekleurd asfalt. Het witte grind in het asfalt reflecteert de verlichting in de tunnel waardoor de ledverlichting minder fel hoeft te branden.

 8. Tussen de knooppunten Holendrecht en Diemen wordt de A9 verbreed naar 2×5 rijstroken en een wisselstrook. Dat betekent dat de brug over de Gaasp niet meer alle verkeer van en naar de nieuwe A9-tunnel kan afwikkelen. Daarom bouwden we twee nieuwe bruggen. Dat deden we in twee delen. Het eerste deel kwam ten zuiden van de bestaande brug over de Gaasp.  Hier rijdt nu het verkeer. De oude brug werd gesloopt en op de plek van deze brug is de tweede brug gebouwd. Op het Online Bezoekerscentrum vindt u het laatste nieuws over de brug over de Gaasp.

 9. Voor vragen en klachten over de bouw of het bouwterrein belt u met het landelijke informatienummer van Rijkswaterstaat 0800-8002. De Landelijke Informatielijn is bereikbaar tussen 07.00 en 22.00 uur (maandag t/m vrijdag) en in het weekend en op feestdagen tussen 10.00 en 18.30 uur. Voor vragen en klachten over de openbare ruimte belt u met de gemeente Amsterdam: 14 020, bereikbaar op werkdagen van 08.00 – 18.00 uur.

  Als er een calamiteit is kunt u contact opnemen met het servicenummer van de politie: 0900 – 8844. De politie maakt een inschatting van de ernst van de situatie en onderneemt direct verdere actie indien nodig. Uiteraard belt u 112 indien er een direct levensbedreigende situatie is.