A9: Holendrecht - Diemen (Gaasperdammerweg)

onderliggende pagina's

A9: Holendrecht - Diemen (Gaasperdammerweg)

Waarom

  • Op de A9 tussen de knooppunten Holendrecht en Diemen (de Gaasperdammerweg) ontstaan veel files.
  • Daarom verbreden we de weg de komende jaren met extra rijstroken.
  • De Randstad is hierdoor beter bereikbaar.
  • Tegelijkertijd zorgt de aanleg van een tunnel voor schonere lucht en minder geluidoverlast in de woonwijken langs de tunnel.

Hoe

3 km
tunnel
extra rijstroken

Gaasperdammerweg: hoe bouwen we de langste landtunnel van Nederland? (vervolg)

In opdracht van Rijkswaterstaat wordt de A9 Gaasperdammerweg uitgebreid naar tweemaal 5 rijstroken plus een wisselstrook. Door de weg gedeeltelijk in een landtunnel aan te leggen, verbeteren we de leefbaarheid voor de bewoners rond de Gaasperdammerweg. Deze animatie legt de fasen van de bouw van deze tunnel uit.

Heb ik last van de werkzaamheden?

Als er werkzaamheden plaatsvinden waar omwonenden hinder van kunnen ondervinden, ontvangen zij tijdig een bewonersbrief met informatie over het werk en de eventuele overlast. Kijk voor actuele informatie over hinder bij voorkeur naar het werkschema op de website van het Online Bezoekerscentrum.

Alles over hinder en maatregelen

Wanneer

Gereed: 2020
2020 Verkeer rijdt door de tunnel.

Meer over de planning

Wat

De uitbreiding van de A9 tussen Holendrecht en Diemen (Gaasperdammerweg) is onderdeel van het programma Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA). Om de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad te verbeteren, breidt Rijkswaterstaat het wegennet tussen Schiphol, Amsterdam en Almere uit.

Documenten

Factsheet over verkeershinder op en rondom S112 Gooiseweg
Uitgebreide informatie met visualisaties over werkzaamheden in november in december aan de Gooiseweg pdf 231 kB / november 2016
Ernstige verkeershinder op en rond Gooiseweg
Informatiepagina over werkzaamheden in november in december aan de Gooiseweg pdf 87 kB / november 2016
Overzichtskaart nieuwe situatie Gooiseweg
Overzicht hoe de nieuwe situatie aan de Gooiseweg gaat worden pdf 286 kB / november 2016

Alle documenten

Vraag en antwoord

Wat houden de werkzaamheden in?

De werkzaamheden voor de aanleg van de extra rijstroken bestaan uit de bouw van de Gaasperdammertunnel, het verbreden en deels verleggen van de rijbanen en het verbreden van viaducten. Bij knooppunt Holendrecht bouwen we 2 nieuwe verbindingsbogen en een fly-over. Het geluidsscherm bij Kantershof verhogen, verplaatsten en verlengen we. Tot slot vervangen we de asfaltverharding door dubbellaags geluidreducerend asfalt en passen we de bewegwijzering aan.

Wat gebeurt er met de bestaande viaducten?

Rijkswaterstaat verlengt de viaducten in de spoorlijn Amsterdam - Utrecht en de Geinlijn (metro) over de A9. Hiermee maken we ruimte voor de toekomstige 5 tunnelbuizen. Ook creëren we zo een tijdelijke onderdoorgang tijdens de bouw van de Gaasperdammertunnel voor het verkeer op de A9.

Toon alle vragen

Schadevergoeding

We bereiden onze projecten zorgvuldig voor. Helaas kan het ondanks allerlei voorzorgsmaatregelen voorkomen dat bedrijven en burgers schade ondervinden aan deze projecten. De minister van Infrastructuur en Milieu heeft een regeling in het leven geroepen om in bepaalde gevallen het nadeel van de werkzaamheden te vergoeden: de zogeheten nadeelcompensatieregeling. U kunt door deze regeling een verzoek om schadevergoeding indienen. Meer informatie vindt u op de pagina Nadeelcompensatie.

Op de hoogte blijven

Abonneren nieuwsbrief

Meer informatie over het project en werkzaamheden bij u in de buurt vindt u op het
online bezoekerscentrum

Volg dit project op sociale media:
> Twitter
> Facebook