A9: Holendrecht - Diemen (Gaasperdammerweg)

A9: Holendrecht - Diemen (Gaasperdammerweg)

Waarom

  • Op het traject Schiphol-Ansterdam-Almere staan veel files. Ook op de A9 tussen de knooppunten Holendrecht en Diemen (de Gaasperdammerweg) wordt het steeds drukker.
  • Daarom verbreden we de weg met extra rijstroken.
  • De Randstad is hierdoor beter bereikbaar.
  • Tegelijkertijd zorgt de aanleg van een tunnel voor schonere lucht en minder geluidoverlast in de woonwijken langs de tunnel.

Hoe

3 km
tunnel
extra rijstroken

Interactieve kaart

Voor de A9 Gaasperdammerweg is een interactieve kaart gelanceerd. De kaart laat de omgeving van de A9 Gaasperdammerweg zien van nu (2018), straks als het park op het tunneldak klaar is (2021) en met de bouwvelden die de gemeente Amsterdam in de toekomst wil gebruiken om woningen te bouwen. Op de website van Tik-app is de kaart te bekijken.

Heb ik last van de werkzaamheden?

Als er werkzaamheden plaatsvinden waar omwonenden hinder van kunnen ondervinden, ontvangen zij tijdig een bewonersbrief met informatie over het werk en de eventuele overlast. Kijk voor actuele informatie over hinder bij voorkeur naar het werkschema op de website van het Online Bezoekerscentrum.

Alles over hinder en maatregelen

Wanneer

Gereed: 2020

Meer over de planning

Deze planning is onder voorbehoud. Planning van de fasering van de realisatie, is nog niet bekend.

Wat

De uitbreiding van de A9 tussen Holendrecht en Diemen (Gaasperdammerweg) is onderdeel van het programma Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA). Om de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad te verbeteren, breidt Rijkswaterstaat het wegennet tussen Schiphol, Amsterdam en Almere uit.

Op de hoogte blijven

Meer informatie over het project en werkzaamheden bij u in de buurt vindt u op het
online bezoekerscentrum

Volg dit project op sociale media:
> Twitter
> Facebook

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Nieuws

Meer nieuws

Vraag en antwoord

Wat houden de werkzaamheden in?

De werkzaamheden voor de aanleg van de extra rijstroken bestaan uit de bouw van de Gaasperdammertunnel, het verbreden en deels verleggen van de rijbanen en het verbreden van viaducten. Bij knooppunt Holendrecht bouwen we 2 nieuwe verbindingsbogen en een fly-over. Het geluidsscherm bij Kantershof verhogen, verplaatsten en verlengen we. Tot slot vervangen we de asfaltverharding door dubbellaags geluidreducerend asfalt en passen we de bewegwijzering aan.

Wat gebeurt er met de bestaande viaducten?

Rijkswaterstaat verlengt de viaducten in de spoorlijn Amsterdam - Utrecht en de Geinlijn (metro) over de A9. Hiermee maken we ruimte voor de toekomstige 5 tunnelbuizen. Ook creëren we zo een tijdelijke onderdoorgang tijdens de bouw van de Gaasperdammertunnel voor het verkeer op de A9.

Toon alle vragen

Schadevergoeding

We bereiden onze projecten zorgvuldig voor. Helaas kan het ondanks allerlei voorzorgsmaatregelen voorkomen dat bedrijven en burgers schade ondervinden aan deze projecten. De minister van Infrastructuur en Milieu (nu Infrastructuur en Waterstaat) heeft een regeling in het leven geroepen om in bepaalde gevallen het nadeel van de werkzaamheden te vergoeden: de zogeheten nadeelcompensatieregeling. U kunt door deze regeling een verzoek om schadevergoeding indienen. Meer informatie vindt u op de pagina Nadeelcompensatie.