A9: Holendrecht - Diemen (Gaasperdammerweg)

A9: Holendrecht - Diemen (Gaasperdammerweg)

Waarom & Hoe

3 km

tunnel

extra rijstroken

  • Op het traject Schiphol-Ansterdam-Almere staan veel files. Ook op de A9 tussen de knooppunten Holendrecht en Diemen (de Gaasperdammerweg) wordt het steeds drukker.
  • Daarom verbreden we de weg met extra rijstroken.
  • De Randstad is hierdoor beter bereikbaar.
  • Tegelijk zorgt de aanleg van een tunnel voor schonere lucht en minder geluidoverlast in de woonwijken erlangs.

Interactieve kaart

Voor de A9 Gaasperdammerweg is een interactieve kaart gelanceerd. De kaart laat de omgeving van de A9 Gaasperdammerweg zien van nu (2018), straks als het park op het tunneldak klaar is (2021) en met de bouwvelden die de gemeente Amsterdam in de toekomst wil gebruiken om woningen te bouwen. Op de website van Tik-app is de kaart te bekijken.

Heb ik last van de werkzaamheden?

Als er werkzaamheden zijn waar omwonenden hinder van kunnen ondervinden, ontvangen zij op tijd een bewonersbrief. Daarin staat informatie over het werk en de overlast die er kan zijn. Kijk voor actuele informatie over hinder liever naar het werkschema op de website van het Online Bezoekerscentrum.

Alles over hinder en maatregelen

Wanneer

Klaar: 2020
2021

Aanleg park op tunneldak en aansluiten paden en wegen

Najaar 2021

Overdracht park op tunneldak aan gemeente Amsterdam

2021/2022

Planten van 1800 bomen op tunneldak, door gemeente Amsterdam

Meer over de planning

Deze planning kan nog veranderen.

Wat

De uitbreiding van de A9 tussen Holendrecht en Diemen (Gaasperdammerweg) is onderdeel van het programma Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA). Om de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad te verbeteren, breidt Rijkswaterstaat het wegennet tussen Schiphol, Amsterdam en Almere uit.

Op de hoogte blijven

Meer informatie over het project en werkzaamheden bij u in de buurt vindt u op het online bezoekerscentrum.

Volg dit project op sociale media:

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Nieuws

Vraag en antwoord

Schadevergoeding

We bereiden onze projecten met veel detail voor. Helaas kan het ondanks allerlei voorzorgsmaatregelen voorkomen dat bedrijven en burgers schade meemaken aan deze projecten. De minister van Infrastructuur en Milieu (nu Infrastructuur en Waterstaat) heeft een regeling in het leven geroepen om in sommige gevallen het nadeel van de werkzaamheden te vergoeden: de nadeelcompensatieregeling. U kunt door deze regeling een verzoek om schadevergoeding indienen. Meer informatie vindt u op de pagina Nadeelcompensatie.