02 Planning

Op deze pagina leest u meer over de planning van de uitbreiding van de A9 Badhoevedorp - Holendrecht.

Gereed: 2025
Maart 2017

Tracébesluit (TB) 2017 inclusief Nota van Antwoord getekend door de minister en ter inzage gelegd

2017-2018

Procedure behandeling drie beroepen tegen TB 2017 door Raad van State

September 2018

Zitting Raad van State

2019

Uitspraak Raad van State over ingestelde beroepen tegen TB 2017

2018-2019

Aanbestedingsprocedure voor toekomstige opdrachtnemers

2019

Gunning contract aan een opdrachtnemer

2020

Eerste schop in de grond

2020-2022

Het verkeer verplaatsen naar de huidige (tijdelijke verbrede) noordelijke rijbaan voor het aanleggen van de bredere zuidelijke rijbaan

2022-2024/2026

Het verkeer verplaatsen naar de nieuwe zuidelijke rijbaan in de verdiepte ligging voor het aanleggen van de bredere noordelijke rijbaan in de verdiepte ligging

2024-2026

Eerste auto's over de volledig vernieuwde A9

Deze planning is onder voorbehoud.

Onderliggende pagina's