02 Planning

Op deze pagina leest u meer over de planning van de uitbreiding van de A9 Badhoevedorp - Holendrecht.

Gereed: 2026
Maart 2017

Tracébesluit (TB) 2017 inclusief Nota van Antwoord getekend door de minister en ter inzage gelegd

2017-2018

Procedure behandeling drie beroepen tegen TB 2017 door Raad van State

September 2018

Zitting Raad van State

2019

Uitspraak Raad van State over ingestelde beroepen tegen TB 2017

2018-2019

Aanbestedingsprocedure voor toekomstige opdrachtnemers

2019

Gunning contract aan een opdrachtnemer

2020

Eerste schop in de grond

2021-2023

Het verkeer verplaatsen naar de huidige (tijdelijke verbrede) noordelijke rijbaan voor het aanleggen van de bredere zuidelijke rijbaan

2023-2025

Het verkeer verplaatsen naar de nieuwe zuidelijke rijbaan in de verdiepte ligging voor het aanleggen van de bredere noordelijke rijbaan in de verdiepte ligging

2026

Eerste auto's over de volledig vernieuwde A9

Deze planning is onder voorbehoud.

Onderliggende pagina's