01 Doelen en resultaten

De A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht krijgt extra rijstroken. Hierdoor kan het verkeer sneller doorrijden. We verminderen ook geluidsoverlast in de omgeving door geluidsschermen te plaatsen.

Maatregelen

  • verbreden van de rijbanen
  • aanleggen wisselbaan
  • aanleg verdiepte ligging
  • aanleg 3 overkappingen
  • plaatsen van nieuwe geluidsschermen

Verbeteren bereikbaarheid

De verbreding van de A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht is onderdeel van het project Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA). Om de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad te verbeteren, breidt Rijkswaterstaat het wegennet tussen Schiphol, Amsterdam en Almere uit. Een betere bereikbaarheid van deze regio is belangrijk voor de economische ontwikkeling en de werkgelegenheid in het gebied.

Waar werken we aan?

De A9 wordt tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht uitgebreid naar 4 rijstroken per rijrichting en er komt een wisselbaan. Bij Amstelveen wordt de A9 over 1,3 kilometer verdiept aangelegd en komen drie overkappingen: één ter hoogte van het Oude Dorp, één ter hoogte van het Stadshart en één ter hoogte van het Bovenlandpad (nu nog de Kloostunnel). De leefbaarheid op het traject wordt verbeterd ten opzichte van de huidige situatie door de aanleg van geluidschermen. Ook wordt er gewerkt aan een zo groen mogelijke inpassing van de maatregelen.

Tracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere 2017

De minister van Infrastructuur en Milieu (nu Infrastructuur en Waterstaat) heeft op 7 maart 2017 het Tracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere 2017 vastgesteld. Het Tracébesluit 2017 ligt ter inzage van 21 maart tot en met 2 mei 2017. Het Tracébesluit 2017, toelichting en onderzoeken staan vanaf 21 maart op de website Platform Participatie. Meer informatie is te lezen op de website Online Bezoekerscentrum.

Onderliggende pagina's