A1/A6/A9/A10: Schiphol-Amsterdam-Almere

A1/A6/A9/A10: Schiphol-Amsterdam-Almere

Waarom

  • Op de drukke snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere staan regelmatig files.
  • Om de files te verminderen, breiden we het wegennet uit.
  • Zo verbeteren we de doorstroming en daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad.
  • Tegelijkertijd treden we op tegen geluidoverlast en zetten we ons in voor de natuur.

Alle doelen en resultaten

Hoe

aanleg extra rijstroken over een traject van 63 km
33 km
extra hoge geluidschermen en geluidreducerend asfalt

Heb ik last van de werkzaamheden?

Tijdens de werkzaamheden kunt u te maken krijgen met verkeershinder, zoals tijdelijke rijbaanversmallingen of extra reistijd. Ook kunt u overlast ervaren door bouwhinder zoals geluidoverlast of trillingen. Rijkswaterstaat doet er alles aan om overlast te beperken en de omgeving bereikbaar te houden. Kijk voor actuele informatie over hinder bij voorkeur op de website van het Online Bezoekerscentrum.

Alles over hinder en maatregelen

Wanneer

Gereed: 2026
2018 A1/A6 Diemen - Almere Havendreef
2014 - 2020 A9 Holendrecht - Diemen
2017 – 2019/2020 A6 Almere Havendreef - Almere Buiten-Oost
2019-2024/2026 A9 Badhoevedorp - Holendrecht

Meer over de planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Projecten

Het programma Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) is het grootste wegenprogramma van de komende 10 jaar. Het bestaat uit 5 projecten. De extra rijstroken op de A10-Oost/A1 Diemen, het eerste project van de weguitbreiding, zijn inmiddels in gebruik genomen.

Documenten

Factsheet Reisinformatiediensten
De verschillende informatiediensten die u informeren over verkeershinder pdf 97 kB / juli 2016

Nieuws

Meer nieuws

Op de hoogte blijven

Meer informatie over het project en werkzaamheden bij u in de buurt vindt u in het online bezoekerscentrum

Volg dit project op sociale media: 

Zie ook