A73: uitbreiding oostelijke parallelbaan knooppunt Zaarderheiken

A73: uitbreiding oostelijke parallelbaan knooppunt Zaarderheiken

Waarom

  • De parallelbanen van de A73 bij knooppunt Zaarderheiken hebben één doorgaande rijstrook.
  • Tijdens de spits is de verkeersdrukte te groot en staat er vooral in noordelijke richting dagelijks file.
  • We verbeteren de doorstroming, veiligheid en beschikbaarheid van de weg door een extra rijstrook aan te leggen aan de oostelijke parallelbaan.

Alle doelen en resultaten

Hoe

aanleg extra rijstrook van ongeveer 2 km

Heb ik last van de werkzaamheden?

Wanneer de werkzaamheden van dit project zijn gestart en de hinder bekend is, vindt u op deze projectpagina de laatste informatie.

Wanneer

Gereed: 2022
4e kwartaal 2020 Tracébesluit
2021-2022 Realisatie

Bekijk de volledige planning

Deze planning is onder voorbehoud. Planning van de fasering van de realisatie, is nog niet bekend.

Geluidmaatregelen A73

Bij Zaarderheiken is, los van dit project, sprake van een ‘nalevingsknelpunt geluid’. Rijkswaterstaat treft geluidmaatregelen zodat dit stuk van de A73 voldoet aan de wettelijke geluidsnormen.

Meer nieuws