Doelen en resultaten

Elke dag staat er bij knooppunt Zaarderheiken op de oostelijke parallelbaan van de A73 file in noordelijke richting. We leggen op de oostelijke parallelbaan een extra rijstrook van 2 km aan om de doorstroming en veiligheid op de A73 te verbeteren.

De parallelbanen van de A73 bestaan uit één rijstrook. Deze rijstroken kunnen de grote verkeersdrukte in de spits niet aan. In de ochtendspits staat er zuidelijk van het knooppunt Zaarderheiken vaak file op de parallelbaan in noordelijke richting. In de avondspits is er vooral file in zuidelijke richting, met als gevolg dat er ook file ontstaat op de verbindingsboog vanaf de A67 vanuit Eindhoven. De voornaamste oorzaak van de files is dat er op de parallelbanen van de A73 maar één doorgaande rijstrook is.

Daarom hebben het Rijk en de provincie Limburg in 2014 in een bestuursovereenkomst afgesproken dat er een extra rijstrook op de oostelijke parallelbaan van de A73 in noordelijke richting bijkomt. De nieuwe rijstrook in noordelijke richting begint bij de parallelbaan, ter hoogte van viaduct Boekhorst en loopt tot en met aansluiting Venlo-West en tot de bocht naar de A67. Ook het (voorliggende) traject vanaf de aansluiting Maasbree tot aan het begin van de huidige parallelbaan wordt in het nadere onderzoek tijdens de planuitwerkingsfase bestudeerd. Op dit traject (of een deel daarvan) liggen mogelijk kansen om de beoogde voorkeursoplossing te optimaliseren. Omdat het verkeersprobleem in noordelijke richting groter is dan in zuidelijke richting, is hier een extra rijstrook op de parallelbaan het meest noodzakelijk. Bij dit besluit is gekeken naar onder meer verkeersafwikkeling, veiligheid, kosten en beschikbaar budget (€4,7 miljoen). Als er budget overblijft, kunnen er mogelijk twee extra verbetermaatregelen worden doorgevoerd.

Naleving geluid knooppunt Zaarderheiken

Bij Zaarderheiken is, los van dit project, sprake van een ‘nalevingsknelpunt geluid’. Om dit nalevingsknelpunt aan te pakken zal een procedure tot wijziging van de geluidproductieplafonds worden gevoerd die gekoppeld zal worden aan de Tracéwetprocedure, zodat omwonenden niet geconfronteerd worden met verschillende procedures op verschillende momenten. Tijdens het opstellen van het tracébesluit wordt onderzocht of bovenop de reeds in het gebied getroffen maatregelen nog aanvullende geluidmaatregelen nodig zijn.