A7/N7: aanpak zuidelijke ringweg Groningen

A7/N7: aanpak zuidelijke ringweg Groningen

Waarom

  • De stad Groningen trekt steeds meer mensen aan.
  • Door de aanpak van de zuidelijke ringweg wordt de stad en de regio beter bereikbaar.
  • Ook zorgen we voor een beter leefbare omgeving en meer verkeersveiligheid.

Alle doelen en resultaten

Hoe

12 km
aanleg van nieuwe aansluitingen, extra rijstroken en ongelijkvloerse kruisingen op dit traject

Heb ik last van de werkzaamheden?

De werkzaamheden leveren tussen eind 2016 en 2023 hinder op voor verkeer en omwonenden. In beide richtingen op de ringweg blijven 2 rijstroken beschikbaar. Kijk op de website van het projectbureau Aanpak Ring Zuid voor het laatste nieuws en alle wetenswaardigheden. Om de stad Groningen bereikbaar te houden, is de speciale samenwerkingsorganisatie Groningen Bereikbaar opgericht.

Wanneer

Gereed: 2023
2023 Oplevering vernieuwde Ring Zuid

Meer over de planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Onderliggende pagina's