A7/A8: verbeteren bereikbaarheid Amsterdam-Hoorn

A7/A8: verbeteren bereikbaarheid Amsterdam-Hoorn

Waarom

  • De bereikbaarheid in het gebied tussen Amsterdam en Hoorn staat onder druk.
  • Om het aantal files op de snelwegen A7 en A8 te verminderen, nemen we een aantal maatregelen.
  • Hierdoor kunnen weggebruikers zich ook in de toekomst op een vlotte en veilige wijze verplaatsen op het traject Amsterdam–Hoorn.

Hoe

verbreden snelwegen A7 en A8

Heb ik last van de werkzaamheden?

Momenteel worden de plannen verder uitgewerkt. Dit levert geen overlast op voor het verkeer of de omgeving. Zodra de werkzaamheden beginnen, treffen we maatregelen om hinder zoveel mogelijk te beperken. Enige overlast kunnen we helaas niet voorkomen.

Wanneer

Gereed: nog niet bekend
Vanaf 2020

Start planuitwerking

2021 Ontwerptracébesluit en Milieueffectrapport A7/A8 Amsterdam – Hoorn
Medio 2022 Tracébesluit A7/A8 Amsterdam – Hoorn

Bekijk de volledige planning en aanpak

Deze planning is onder voorbehoud. Planning van de fasering van de realisatie, is nog niet bekend.

Onderliggende pagina's