Planning en aanpak

Automobilisten staan regelmatig in de file op de snelweg A67 tussen Eindhoven en Geldrop. Tot 2027 nemen we daarom verschillende maatregelen om de doorstroming en veiligheid te verbeteren. Lees hier onze planning en aanpak.

Gereed: 2027
2020-2022

Planuitwerking

2022

Start korte termijnmaatregelen en smart mobility maatregelen

2023

Ontwerptracébesluit (OTB)

2024

Tracébesluit (TB)

Deze planning is onder voorbehoud.

Aanpak doorstroming A67

Vanaf 2026 start de verbreding van de A67 tussen Eindhoven en Geldrop. Daarnaast nemen we vanaf 2022 een aantal kortetermijnmaatregelen en passen we smart mobility-oplossingen toe.

Verbreding en aanpassingen A67

Op de snelweg A67 nemen we verschillende infrastructurele maatregelen. Zo leggen we tussen Eindhoven (Leenderheide) en Geldrop een 3e rijstrook aan. Daarnaast zorgen we in de richting van Eindhoven voor extra capaciteit door middel van een gecombineerde in- en uitvoegstrook.

Ook nemen we op het hele traject tussen Leenderheide en Zaarderheiken een aantal kleinere maatregelen, zoals het aanleggen van pechhavens, het aanpassen van aansluitingen door ze bijvoorbeeld te verlengen en passen we bebording aan. Deze plannen moeten deels nog verder worden uitgewerkt. Het is bijvoorbeeld nog niet duidelijk wat de beste oplossing is voor aansluiting Geldrop.

Smart mobility-oplossingen

Daarnaast passen we op het hele traject tussen Leenderheide en Zaarderheiken smart mobility-maatregelen toe. 

  • We zetten in op het verminderen van de hoeveelheid personenverkeer tussen Geldrop en Leenderheide in de spits, bijvoorbeeld door het fietsgebruik te stimuleren en door met werkgevers afspraken te maken.
  • We meten van de bandenspanning van vrachtwagens om het aantal pechgevallen door lekke banden te verminderen. Op digitale borden worden chauffeurs gewaarschuwd als de bandenspanning te laag is.
  • We passen een slim systeem toe om het verkeer makkelijker en veiliger in te laten voegen. Details hierover volgen later.

Het project om de doorstroming op de A67 te verbeteren is onderdeel van het programma SmartwayZ.NL. Dit is een innovatief bereikbaarheidsprogramma van Zuid-Nederland waarin het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de provincies Noord-Brabant en Limburg, diverse gemeenten, kennisinstellingen en bedrijven samen werken aan het vlotste, veiligste en meest robuuste mobiliteitsnetwerk van Nederland.

Bekijk de projectkaart met maatregelen

Procedure aanpak doorstroming A67

In juni 2020 neemt Rijkswaterstaat het project over van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het ministerie heeft de afgelopen jaren allerlei onderzoeken gedaan om te bekijken hoe dit probleem het beste kan worden opgelost. In de zogeheten structuurvisie staat hoe de problematiek van dit wegvak het beste kan worden aangepakt. De minister heeft de Tweede Kamer op 28 mei daarover per brief geïnformeerd. Op de website van Platform Participatie staan alle belangrijke documenten die de afgelopen jaren zijn opgesteld.

Rijkswaterstaat gaat de plannen verder uitwerken. Zo is nog niet duidelijk wat de beste oplossing is voor de aansluiting Geldrop. Daarnaast moet er een oplossing komen voor de extra stikstofuitstoot, moeten er gronden aangekocht worden, bestemmingsplannen worden aangepast, en kabels en leidingen worden verlegd. Kortom, er is veel voorwerk nodig, voordat er een schop de grond in kan.

Als dat duidelijk allemaal is, kan het project worden aanbesteed. Er moet een bestek komen waarin staat wat van de aannemers die het project willen uitvoeren wordt verwacht. Die kunnen op de opdracht inschrijven. Rijkswaterstaat kiest dan de beste aanbieding wat prijs en kwaliteit betreft. Die krijgt de opdracht en kan zich voorbereiden op de opdracht.