A67: verbeteren veiligheid en doorstroming Leenderheide - Zaarderheiken

A67: verbeteren veiligheid en doorstroming Leenderheide - Zaarderheiken

Waarom

  • De snelweg A67 is een belangrijke snelweg in Zuid-Nederland en van groot belang voor het goederenvervoer tussen België en Duitsland.
  • Vooral tijdens de spits kunnen problemen ontstaan met de doorstroming door files en ongelukken. Daarnaast rijdt er veel vrachtverkeer.
  • Daarom verbeteren we de doorstroming op de A67, zorgen we voor minder files en sluipverkeer.
  • Ook zorgen we ervoor dat de weg ingericht is voor toekomstige verkeersstromen.

Hoe

verbreden A67 Leenderheide - Geldrop, uitbreiden wegcapaciteit door weefvak en van 2 naar 3 rijstroken, hervormen aansluiting Geldrop, nemen van korte termijnmaatregelen, inzetten smart mobility

Heb ik last van de werkzaamheden?

Nee, de werkzaamheden voor de verbreding starten naar verwachting pas in 2026. Werkzaamheden van de kortetermijnmaatregelen die in 2022 starten, kunnen lichte hinder opleveren. Op dit moment is er nog geen hinder door werkzaamheden.

Wanneer

Gereed: 2027
2020-2022

Planuitwerking

2022

Start korte termijnmaatregelen en smart mobility maatregelen

2023

Ontwerptracébesluit (OTB)

Bekijk de volledige planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Nieuws

Onderliggende pagina's