Planning

We vervangen 7000 populieren langs de snelweg A6 bij Lelystad. Op deze pagina vindt u de planning van dit project.

Gereed: 2021
Oktober 2018

Start werkzaamheden fase 1: verwijderen oude populieren

Voorjaar 2019

Planten nieuwe populieren en struiken

Medio 2021 Fase 2: vervangen laatste bomenrij aan de oostzijde

Deze planning is onder voorbehoud.