A6: vervangen populieren bij Lelystad

A6: vervangen populieren bij Lelystad

Waarom

  • De huidige populieren naderen het eind van hun levensduur.
  • De bomen zijn steeds vatbaarder voor schimmels en parasieten.
  • De populieren leveren nu nog kwalitatief goed hout op, dat we kunnen verkopen om de herplanting te financieren.
  • Het op tijd onderhouden van de populieren zorgt ervoor dat het typische polderlandschap behouden blijft.

Bekijk alle doelen en resultaten

Hoe

we vervangen 7000 populieren voor nieuwe populieren en struiken

Heb ik last van werkzaamheden?

Uiteraard doet Rijkswaterstaat er alles aan om de hinder voor de omgeving tijdens de plant van de bomen zo veel mogelijk te beperken. De verwachting is dat de hinder minimaal is. Er is wel extra vrachtverkeer vanwege de aanvoer van de bomen. Daarom werkt de aannemer zo veel mogelijk op tijdstippen die weinig overlast geven. De aannemer zorgt ook dat de wegen schoon blijven door eventuele grond- en houtresten tijdig te verwijderen.

Wanneer

Gereed: 2021

Bekijk de volledige planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Onderliggende pagina's