A6: vervangen populieren bij Lelystad

A6: vervangen populieren bij Lelystad

Waarom

  • De huidige populieren naderen het eind van hun levensduur.
  • De bomen zijn steeds vatbaarder voor schimmels en parasieten.
  • De populieren leveren nu nog kwalitatief goed hout op, dat we kunnen verkopen om de herplanting te financieren.
  • Het op tijd onderhouden van de populieren zorgt ervoor dat het typische polderlandschap behouden blijft.

Bekijk alle doelen en resultaten

Hoe

we vervangen 7000 populieren voor nieuwe populieren en struiken

Heb ik last van werkzaamheden?

U kunt tot medio februari 2019 geluidhinder ervaren als gevolg van het verwijderen van de populieren. Ook is er extra vrachtverkeer vanwege de afvoer van het hout. De aannemer werkt zo veel mogelijk op tijdstippen die weinig overlast geven. Ook houdt de aannemer de wegen schoon door eventuele grond- en houtresten op tijd te verwijderen.

Bekijk alle hinder en maatregelen

Wanneer

Gereed: 2021
Voorjaar 2019

Planten nieuwe populieren en struiken

Medio 2021 Fase 2: vervangen laatste bomenrij aan de oostzijde

Bekijk de volledige planning

Deze planning is onder voorbehoud.